đường đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ diễn ra theo trật tự

Câu hỏi:

30/07/2019 44,449

Bạn đang xem: đường đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ diễn ra theo trật tự

A. Tim → Động mạch nhiều O→ mao quản → tĩnh mạch máu nhiều CO→ tim

B. Tim → động mạch máu nhiều CO→ mao mạch→ tĩnh mạch máu nhiều O→ tim

Đáp án chủ yếu xác

C. Tim → động mạch máu không nhiều O→ mao mạch→ tĩnh mạch máu đem không nhiều CO→ tim

D. Tim → động mạch máu nhiều O→ mao mạch→ tĩnh mạch máu đem không nhiều CO→ tim

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hệ tuần trả kín đem ở những động vật hoang dã nào?

(1) Tôm      (2) mực ống       (3) ốc sên       ( 4) ếch

(5) trai        (6) bạch tuộc        (7) giun đốt

A. (1), (3) và (4)

B. (5), (6) và (7)

C. (2), (3) và (5)

D. (2), (4), (6) và (7)

Câu 2:

Điều ko nên là điểm mạnh của tuần trả kín đối với tuần trả hở là?

A. Tim hoạt động và sinh hoạt không nhiều tốn năng lượng

B. Máu chảy nhập động mạch máu với áp lực đè nén cao hoặc trung bình

C. Máu cho tới những phòng ban ngang nên đáp ứng nhu cầu được yêu cầu trao thay đổi khí và trao thay đổi chất

D. Tốc chừng ngày tiết chảy nhanh chóng, ngày tiết thì được xa

Câu 3:

Trong hệ tuần trả kín?

A. Máu lưu thông liên tiếp nhập mạch kín ( kể từ tim qua chuyện động mạch máu, mao quản, tĩnh mạch máu và về tim)

B. Tốc chừng ngày tiết chạy lờ đờ, ngày tiết ko ra đi được

Xem thêm: đại học thương mại điểm chuẩn 2022

C. Máu chảy nhập động mạch máu với áp lực đè nén thấp hoặc trung bình

D. Máu cho tới những phòng ban lờ đờ nên đáp ứng nhu cầu được yêu cầu trao thay đổi khí và trao thay đổi chất

Câu 4:

Ở hệ tuần trả kín, ngày tiết được phân phối nhập khung người như vậy nào?

A. Máu điều tiết và phân phối nhanh chóng cho tới những cơ quan

B. Máu ko được điều tiết và được phân phối nhanh chóng cho tới những cơ quan

C. Máu được điều tiết và được phân phối lờ đờ cho tới những cơ quan

D. Máu ko được điều tiết và được phân phối lờ đờ cho tới những cơ quan

Câu 5:

Trong những tuyên bố sau:

1. Máu chảy nhập động mạch máu bên dưới áp lực đè nén cao hơn

2. Tốc chừng ngày tiết chảy nhanh chóng, ngày tiết cút được xa

3. Máu xúc tiếp và trao thay đổi hóa học thẳng với những tế bào

4. Điều hòa phân phối ngày tiết cho tới những phòng ban nhanh

5. Đáp ứng được yêu cầu trao thay đổi khí và trao thay đổi hóa học cao

Có từng nào trị biển lớn đích thị về điểm mạnh của hệ tuần trả kín đối với tuần trả hở?

A. 1        

B. 3        

C. 4       

D. 5

Câu 6:

Ở cá, lối đi của ngày tiết ra mắt theo đuổi trật tự?

A. Tâm thất → động mạch máu đem → mao quản đem → động mạch máu sống lưng → mao quản những phòng ban → tĩnh mạch máu → tâm nhĩ

B. Tâm nhĩ → động mạch máu đem → mao quản đem → động mạch máu sống lưng → mao quản những phòng ban → tĩnh mạch máu → tâm thất

C. Tâm thất → động mạch máu sống lưng → động mạch máu đem → mao quản đem → mao quản những phòng ban → tĩnh mạch máu → tâm nhĩ

D. Tâm thất → động mạch máu đem → mao quản cho tới những phòng ban → động mạch máu sống lưng → mao quản đem → tĩnh mạch máu → tâm nhĩ