dig là gì

Dig là 1 trong mỗi động kể từ được dùng đặc biệt phổ cập trong những bài xích đánh giá giờ Anh rưa rứa nhập tiếp xúc hằng ngày. Đồng thời, vì thế là động kể từ bất quy tắc nên Dig ko tuân theo đòi nguyên lý thường thì. Vậy quá khứ của Dig là gì? Làm sao nhằm phân chia động kể từ với động kể từ Dig? Hãy nằm trong Shop chúng tôi thám thính hiểu nhập nội dung bài viết sau đây.

Quá khứ của động kể từ Dig là gì?

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
dig dug dug đào

Bạn đang xem: dig là gì

Ví dụ:

  • The prisoners are made vĩ đại dig holes and fill them in again.
  • They dug a shallow pit and threw the bodies into it.

Những số động kể từ bất quy tắc tương tự động với Dig

Động kể từ vẹn toàn thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Cling Clung Clung
Fling Flung Flung
Hang Hung/Hanged Hung/Hanged
Sling Slung Slung
Slink Slunk Slunk
Stick Stuck Stuck
Sting Stung Stung
Strike Struck Stricken
String Strung Strung
Swing Swung Swung
Wring Wrung Wrung

Quá khứ của Dig

Xem thêm: lời bài hát quách beem gánh mẹ

Cách phân chia động kể từ Dig

Bảng phân chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện bên trên đơn dig dig digs dig dig dig
Hiện bên trên tiếp diễn am digging are digging is digging are digging are digging are digging
Quá khứ đơn dug dug dug dug dug dug
Quá khứ tiếp diễn was digging were digging was digging were digging were digging were digging
Hiện bên trên trả thành have dug have dug has dug have dug have dug have dug
Hiện bên trên hoàn thành xong tiếp diễn have been digging have been digging has been digging have been digging have been digging have been digging
Quá khứ trả thành had dug had dug had dug had dug had dug had dug
QK hoàn thành xong Tiếp diễn had been digging had been digging had been digging had been digging had been digging had been digging
Tương Lai will dig will dig will dig will dig will dig will dig
TL Tiếp Diễn will be digging will be digging will be digging will be digging will be digging will be digging
Tương Lai trả thành will have dug will have dug will have dug will have dug will have dug will have dug
TL HT Tiếp Diễn will have been digging will have been digging will have been digging will have been digging will have been digging will have been digging
Điều Kiện Cách Hiện Tại would dig would dig would dig would dig would dig would dig
Conditional Perfect would have dug would have dug would have dug would have dug would have dug would have dug
Conditional Present Progressive would be digging would be digging would be digging would be digging would be digging would be digging
Conditional Perfect Progressive would have been digging would have been digging would have been digging would have been digging would have been digging would have been digging
Present Subjunctive dig dig dig dig dig dig
Past Subjunctive dug dug dug dug dug dug
Past Perfect Subjunctive had dug had dug had dug had dug had dug had dug
Imperative dig Let′s dig dig

XEM THÊM: Bảng động kể từ bất quy tắc thông thườn nhất

Xem thêm: kết nối tri thức với cuộc sống lớp 7

5/5 - (100 bình chọn)