đề toán lớp 3 học kì 1

Cánh Diều, Kết nối học thức, Chân trời sáng sủa tạo

Bạn đang xem: đề toán lớp 3 học kì 1

16 đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 chung những em tự động ôn luyện, tự động luyện đề ganh đua tận nơi nhằm nâng lên tài năng giải Toán lớp 3 và tập luyện kỹ năng sẵn sàng cho những đề ganh đua Toán học tập kì 1 lớp 3 đầu tiên đạt thành quả tối đa. Qua trên đây, những em cũng tiếp tục nắm rõ được kỹ năng then chốt môn Toán lớp 3 của kì 1 vừa mới đây. Hãy nằm trong luyện những Bài luyện Toán lớp 3 học tập kỳ 1 quality sau đây nhé!

>> Chi tiết:

 • Bộ đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023
 • Bộ đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức năm 2022-2023
 • Bộ đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời phát minh năm 2022-2023

1. Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều

1.1. Đề ganh đua Toán học tập kì 1 lớp 3 Số 1

Ma trận đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và quy tắc tính: Cộng, trừ, nhân, phân tách những số vô phạm vi 1 000.

Số câu

2

2

2

1

4

3

Số điểm

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

2,5 (1 câu một điểm, 1 câu 1,5 điểm)

1 điểm

2

3,5

Giải vấn đề vì chưng nhị quy tắc tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng và đo những đại lượng: Các đơn vị chức năng đo phỏng lâu năm, đo nhiệt độ phỏng. Xem đồng hồ thời trang.

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

0,5

0,5

1

1

1

Hình học: điểm, đoạn trực tiếp, hình tam giác, hình tròn trụ, hình tứ giác, khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

5

1

7

6

Số điểm

2

1,5

5,5

1

3,5

6,5

Đề ganh đua Toán học tập kì 1 lớp 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số tương thích cần thiết điền vô điểm trống không là:

34mm + 16mm = ....cm

A. 50

B. 5

C. 500

D. 100

Câu 2. Số ngay lập tức sau số 450 là:

A. 449

B. 451

C. 500

D. 405

Câu 3. Bác Tú vẫn thao tác được 8 giờ, từng giờ chưng thực hiện được 6 thành phầm. Hỏi chưng Tú thực hiện được toàn bộ từng nào sản phẩm?

A. 64 sản phẩm

B. 14 sản phẩm

C. 48 sản phẩm

D. 49 sản phẩm

Câu 4. Điền số tương thích vô dù trống

Toán lớp 3 Cánh Diều kì 1

Số tương thích điền vô vệt ? là:

A. 650 g

B. 235 g

C. 885 g

D. 415 g

Câu 5: Các số cần thiết điền vô dù trống không thứu tự kể từ cần lịch sự trái ngược là:

Toán lớp 3 Cánh Diều

A. 11; 17

B. 11; 66

C. 30; 5

D. 30; 36

Câu 6. Trong những hình vẽ sau đây, hình này vẫn khoanh vô \frac{1}{8} số chấm tròn?

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều đem đáp án


A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Câu 7. Hình sau đây đem bao nhiêu hình tam giác?

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều đem đáp án

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) (300 + 70) + 400

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 998 – (302 + 685)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

c) 100 : 2 : 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 108 : 6

b) 620 : 4

c) 194 × 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 10. Một công ty vận tải đường bộ, đem 96 xe pháo khách hàng, số xe pháo xe taxi cấp số xe pháo khách hàng gấp đôi. Hỏi công ty bại đem toàn bộ từng nào xe pháo khách hàng và xe pháo xe taxi ?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính chu vi hình tứ giác cho tới vì chưng hình vẽ sau:

Toán lớp 3 CD kì 1

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Điền (>, <, =)?

a) 1 hm ….. 102 m

b) 300 ml + 700 ml …. 1 l

Câu 13. Tính nhanh chóng những độ quý hiếm biểu thức bên dưới đây

a) 576 + 678 + 780 – 475 - 577 - 679

b) (126 + 32) × (18 - 16 - 2)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án đề toán lớp 3 học kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

B

C

D

C

D

C

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) (300 + 70) + 400 = 370 + 400

= 770

b) 998 – (302 + 685) = 998 – 987

= 1

c) 100 : 2 : 5 = 50 : 5

= 10

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 108 : 6 = 18

b) 620 : 4 = 155

c) 194 × 4 = 776

Câu 10.

Doanh nghiệp bại đem số xe pháo ta-xi là:

96 × 2 = 192 (xe)

Doanh nghiệp bại đem toàn bộ số xe pháo khách hàng và xe pháo ta-xi là:

96 + 192 = 288 (xe)

Đáp số: 288 xe pháo.

Câu 11. Chu vi hình tứ giác MNPQ là:

30 + 25 + 25 + 50 = 130 mm

Câu 12.

a) 1 hm < 102 m

Vì 1 hm = 100 m tuy nhiên 100 m < 102 m nên 1 hm < 102 m.

b) 300 ml + 700 ml = 1 l

Vì 300 ml + 700 ml = 1 000 ml tuy nhiên 1 000 ml = 1 l nên 300 ml + 700 ml = 1 l

Câu 13.

a) 576 + 678 + 780 – 475 - 577 - 679

= (576 – 475) + (678 – 577) + (780 – 679)

= 101 + 101 + 101

= 101 × 3

= 303

b) (126 + 32) × (18 - 16 - 2)

= 158 × 0

= 0

>> Chi tiết: Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 1

1.2. Đề ganh đua Toán học tập kì 1 lớp 3 Số 2

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 55 oC được hiểu là:

A. Năm mươi phỏng xê

B. Năm mươi năm phỏng xê

C. Năm lăm phỏng xê

D. Năm mươi lăm phỏng xê

Câu 2. Cho hình vẽ:

Toán lớp 3 Cánh Diều

Góc vô hình là:

A. Góc ko vuông đỉnh Q, cạnh QR, RS.

B. Góc ko vuông đỉnh R, cạnh RQ, RS

C. Góc vuông đỉnh R, cạnh RQ, RS

D. Góc ko vuông đỉnh S, cạnh SR, RQ.

Câu 3. Một miếng bìa hình vuông vắn đem cạnh lâu năm 30 centimet. Hỏi chu vi của miếng bìa này đó là từng nào đề - xi – mét?

A. 6 cm

B. 120 cm

C. 60 dm

D. 12 dm

Câu 4. Ba trong năm này 40 tuổi hạc, tuổi hạc của thân phụ cấp 5 đợt tuổi hạc của con cái. Hỏi sau 5 năm nữa, con cái từng nào tuổi?

A. 10 tuổi

B. 12 tuổi

C. 13 tuổi

D. 14 tuổi

Câu 5. Đàn gà ngôi nhà Hòa đem 48 con cái. Mẹ vẫn cung cấp \frac{1}{8} số kê. Hỏi đàn gà ngôi nhà Hòa sót lại từng nào con?

A. 40 con

B. 42 con

C. 6 con

D. 41 con

Câu 6. Con heo trọng lượng 50 kilogam, con cái ngỗng nặng nề 5 kilogam. Con heo trọng lượng cấp con cái ngỗng số đợt là:

A. 5 lần

B. 10 lần

C. 45 lần

D. 55 lần

Câu 7. Độ lâu năm đoạn trực tiếp AB là

Toán lớp 3 CD

A. 17 mm

B. trăng tròn mm

C. 15 mm

D. 18 mm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính:

a) 217 × 6

b, 854 : 7

Câu 9: Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 157 × 3 – 78

b) (222 + 180) : 6

Câu 10. Quan sát hình và vấn đáp thắc mắc.

Toán lớp 3 CD kì 1

Trong hình tứ giác ABCD đem bao nhiêu góc vuông và bao nhiêu góc ko vuông?

.........................................................................................................

a) Viết thương hiệu đỉnh những góc vuông?

.........................................................................................................

b) Viết thương hiệu đỉnh những góc ko vuông?

.........................................................................................................

Câu 11. Điền vô điểm trống

Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023

Minh đá bóng khi …….giờ …….phút chiều?

Câu 12. Bác Nghiêm thu hoạch được 72 trái ngược sầu riêng biệt. Bác chia đều cho 2 bên số trái ngược sầu riêng biệt bại vô 6 rổ. Hỏi từng rổ đem từng nào trái ngược sầu riêng?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13: Tìm số đem 2 chữ số đều là số lẻ. tường hiệu 2 chữ số là 6 và thương của bọn chúng là 3.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án đề ganh đua Toán học tập kì 1 lớp 3

I. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

D

B

D

C

C

B

A

II. Tự luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính:

a) 217 × 6 = 1302

b, 854 : 7 = 122

Câu 9: Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 157 × 3 – 78

= 471 - 78

= 393

b) (222 + 180) : 6

= 402 : 6

= 67

Câu 10.

Trong hình tứ giác ABCD đem 1 góc vuông và 3 góc ko vuông.

a) Đỉnh góc vuông là đỉnh: D.

b) Đỉnh những góc ko vuông là đỉnh: A, B, C.

Câu 11.

Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023

Minh đá bóng khi 16 giờ 40 phút hoặc 4 giờ 40 phút chiều.

Câu 12. Mỗi rổ đem số trái ngược sầu riêng biệt là:

72 : 6 = 12 trái

Đáp số 12 trái

Câu 13:

Phân tích 3 trở thành thương của nhị chữ số:

3 = 9 : 3 = 6 : 2 = 3 : 1

Xét hiệu nhị chữ số:

9 – 3 = 6

6 – 2 = 4

3 – 1 = 1

Theo đề bài bác, hiệu nhị chữ số là 6 và nhị chữ số đều là số lẻ nên tao lựa chọn số bé bỏng là 3 và số rộng lớn là 9.

Vậy số cần thiết mò mẫm là 39 hoặc 93.

>> Chi tiết: Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 2

2. Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối tri thức

2.1. Đề ganh đua học tập kì 1 Toán lớp 3 Số 1

Ma trận Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và quy tắc tính: Cộng, trừ, nhân, phân tách những số vô phạm vi 1 000.

Số câu

3

2

2

5

2

Số điểm

1,5 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

2,5 (1 câu một điểm, 1 câu 1,5 điểm)

2,5

2,5

Giải vấn đề vì chưng nhị quy tắc tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng và đo những đại lượng: Các đơn vị chức năng đo phỏng lâu năm, đo lượng, đo nhiệt độ phỏng.

Số câu

1

2

2

2

Số điểm

0,5

2

0,5

2

Hình học: Làm thân quen với hình bằng phẳng và hình khối (điểm ở thân thiện, trung điểm, hình tròn trụ, hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông vắn, khối lập phương, khối vỏ hộp chữ nhật

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

5

1

7

6

Số điểm

2

1,5

5,5

1

3,5

6,5

Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số ngay lập tức sau của số 50 là số:

A. 51

B. 49

C. 48

D. 52

Câu 2. Số 634 được hiểu là

A. Sau thân phụ bốn

B. Sáu trăm thân phụ tư

C. Sáu trăm thân phụ mươi tư

D. Sáu tăm thân phụ mươi bốn

Câu 3. Thương của quy tắc phân tách 30 : 5 là:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 4. Một xe hơi con cái đem 4 bánh xe pháo. Hỏi 10 xe hơi con cái như vậy đem từng nào bánh xe?

A. trăng tròn bánh xe

B. 32 bánh xe

C. 40 bánh xe

D. 28 bánh xe

Câu 5. Nhận xét này tại đây ko đúng?

A. Số này nhân với cùng một cũng vì chưng chủ yếu số đó

B. Số này phân tách cho một cũng vì chưng chủ yếu số đó

C. Số này nhân với 0 cũng vì chưng 0

D. Số 0 phân tách cho tới số nào thì cũng vì chưng chủ yếu số đó

Câu 6. Dùng cụ này tại đây thông thường dùng làm đánh giá góc vuông?

A. Ê-ke

B. Bút chì

C. Bút mực

D. Com-pa

Câu 7. Nhiệt phỏng này sau đây phù phù hợp với ngày nắng và nóng nóng?

A. 0oC

B. 2oC

C. 100oC

D. 36oC

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính nhẩm

a) 460 milimet + 120 milimet = …………

b) 240 g : 6 = …………………….

c) 120 ml × 3 = ………………….

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 116 × 6

b) 963 : 3

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 9 × (75 – 63)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) (16 + 20) : 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

c) 37 – 18 + 17

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Giải toán

Mỗi bao gạo nặng nề 30 kilogam, từng bao ngô nặng nề 40 kilogam. Hỏi 2 bao gạo và 1 bao ngô nặng nề từng nào ki – lô – gam?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Xem thêm: hình xăm tôn ngộ không cưỡi kỳ lân

Câu 12. Quan sát hình và vấn đáp câu hỏi

Có tư ca đựng lượng nước như sau:

Đề ganh đua kì 1 lớp 3

a) Ca này đựng nhiều nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

b) Ca này đựng lượng nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

c) Tìm nhị ca không giống nhau nhằm đựng được 550 ml nước?

……………………………………………………………………………………………

d) Sắp xếp những ca theo đuổi tứ tự động đựng lượng nước nhất cho tới nhiều nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Cho hình vuông vắn ABCD trực thuộc lối tròn xoe tâm O như hình vẽ. tường AC lâu năm 10 centimet. Tính phỏng lâu năm nửa đường kính của hình tròn trụ.

Đề ganh đua kì 1 lớp 3

Đáp án Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

A

C

B

C

D

A

D

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính nhẩm

a) 460 milimet + 120 milimet = 580 mm

b) 240 g : 6 = 40 g

c) 120 ml × 3 = 360 ml

Câu 9. HS bịa đặt tính rồi tính

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 9 × (75 – 63)

= 9 × 12

= 108

b) (16 + 20) : 4

= 36 : 4

= 9

c) 37 – 18 + 17

= 19 + 17

= 36

Câu 11.

Bài giải

2 bao gạo trọng lượng là:

30 × 2 = 60 kg

2 bao gạo và 1 bao ngô nặng nề là:

60 + 40 = 100 kg

Đáp số: 100 kg

Câu 12.

Đề ganh đua kì 1 lớp 3

a) Ca A đựng nhiều nước nhất.

b) Ca B đựng lượng nước nhất.

c) Hai ca không giống nhau nhằm đựng được 550 ml nước là: A và D

Vì tổng lượng nước vô nhị ca là: 300 ml + 250 ml = 550 ml

d) Sắp xếp những ca theo đuổi tứ tự động đựng lượng nước nhất cho tới nhiều nước nhất là: B, C, D, A

Câu 13.

Ta có: A, O, C là 3 điểm nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch và O là tâm của lối tròn

Nên AC là 2 lần bán kính của lối tròn xoe tâm O

Vậy nửa đường kính của hình tròn trụ là:

10 : 2 = 5 (cm)

Đáp số: 5 cm

>> Chi tiết: Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức Số 1

2.2. Đề ganh đua học tập kì 1 Toán lớp 3 Số 2

Câu 1. Kết trái ngược của quy tắc phân tách 63 : 3 là:

A. 24

B. 21

C. 189

D. 66

Câu 2. Anh Nam thực hiện các cái đèn lồng đem dạng khối lập phương. Mỗi mặt mày dán một tờ giấy tờ color. Một cái đèn lồng như thế nhớ dùng số tờ giấy tờ color là:

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

A. 3

B. 5

C. 6

D. 8

Câu 3.

Hình vẽ này sau đây phân tách miếng bánh trở thành 5 phần vì chưng nhau?

Trắc nghiệm Toán lớp 3 KNTT

A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Câu 4 . Khoanh vô vần âm trước ý vấn đáp đúng

500 ml + 400 ml ….. 1 l

Dấu tương thích nhằm điền vô điểm trống không là:

A. >

B. <

C. =

D. +

Câu 5. Đặt tính rồi tính

a) 342 × 2

b) 122 x 4

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Câu 6 . Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 348 + 84 : 6

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

b) 32 + 8 – 18

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Câu 7. Nối

Chọn số cân nặng thích hợp cho từng con cái vật

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

Câu 8. Giải toán

Có nhị xe pháo xe hơi đưa đoàn khách hàng chuồn thăm hỏi quan lại viện kho lưu trữ bảo tàng. Xe loại nhất chở 16 người. Xe loại nhị chở số người gấp hai xe pháo loại nhất. Hỏi cả nhị xe pháo chở được toàn bộ từng nào người?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Quan sát hình sau đây và điền số quí hợp

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

Có …… hình tam giác

Câu 10. Tính phỏng lâu năm lối cấp khúc ABCD

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Câu 1.

B. 21

Câu 2.

C. 6

Câu 3.

D. Hình 4

Câu 4 . Khoanh vô vần âm trước ý vấn đáp đúng

500 ml + 400 ml ….. 1 l

Dấu tương thích nhằm điền vô điểm trống không là:

B. <

Câu 5. Đặt tính rồi tính

a) 342 × 2 = 684

b) 488 : 4 = 122

Câu 6 . Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 348 + 84 : 6

= 348 + 14

= 362

b) 32 + 8 – 18

= 40 - 18

= 22

Câu 7. HS tự động nối

Câu 8. Giải toán

Có nhị xe pháo xe hơi đưa đoàn khách hàng chuồn thăm hỏi quan lại viện kho lưu trữ bảo tàng. Xe loại nhất chở 16 người. Xe loại nhị chở số người gấp hai xe pháo loại nhất. Hỏi cả nhị xe pháo chở được toàn bộ từng nào người?

Xe loại nhị chở số người là:

16 x 2 = 32 người

Cả nhị xe pháo chở được toàn bộ số người là:

16 + 32 = 48 người

Đáp số: 48 người

Câu 9.

Có 6 hình tam giác

Câu 10.

Độ lâu năm lối cấp khúc ABCD là:

28 + 28 + 28 = 84 mm

>> Chi tiết: Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức Số 2

3. Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời sáng sủa tạo

3.1. Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3 Số 1

Ma trận đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và quy tắc tính: Cộng, trừ, nhân, phân tách những số vô phạm vi 1 000. Làm thân quen với số La Mã.

Số câu

2

2

5

1

4

6

Số điểm

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

4 (điểm)

1 điểm

2

5

Giải vấn đề vì chưng nhị quy tắc tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng và đo những đại lượng: Các đơn vị chức năng đo phỏng lâu năm, đo nhiệt độ phỏng. Xem đồng hồ thời trang.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Hình học: điểm, đoạn trực tiếp, hình tam giác, hình tròn trụ, hình tứ giác, khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương

Số câu

1

1

Số điểm

0,5

0,5

Tổng

Số câu

3

2

7

1

1

6

8

Số điểm

1,5

1

6

0,5

1

3

7

Đề ganh đua Toán học tập kì 1 lớp 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 110 × 5 đem thành quả là:

A. 560

B. 550

C. 570

D. 580

Câu 2. Xếp đều 8 trái ngược cam vô 4 vỏ hộp. Lấy 3 vỏ hộp như vậy đem từng nào trái ngược cam?

A. 4 trái ngược cam

B. 5 trái ngược cam

C. 6 trái ngược cam

D. 7 trái ngược cam

Câu 3. Dựa vô tóm lược sau, mò mẫm số kilomet của tổ 2.

Đề ganh đua Toán học tập kì 1 lớp 3

A. 40 cây

B. 16 cây

C. 24 cây

D. 18 cây

Câu 4. Tứ giác ABCD có:

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời phát minh đem đáp án

A. 3 đỉnh: A, B, C

B. 4 đỉnh A, B, C, D

C. 3 cạnh: AB, AD, CD

D. 3 cạnh: AB, BC, CD

Câu 5. Phát biểu này tại đây không đúng?

A. 1 km = 100 m

B. 1 m = 10 dm

C. 3 centimet = 30 mm

D. 5 dm = 500 mm

Câu 6. Lớp 3A đem 30 học viên tạo thành 5 group. Hỏi từng group đem từng nào học tập sinh?

A. 5 học tập sinh

B. 6 học tập sinh

C. 7 học tập sinh

D. 8 học tập sinh

Câu 7. Số ngay lập tức trước số 999 là

A. 990

B. 998

C. 1000

D. 10000

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối đồng hồ thời trang phù phù hợp với cơ hội đọc

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời phát minh đem đáp án

Câu 9. Tính nhẩm

a) 672 + 214

b) 907 - 105

c) 127 x 7

d) 432 : 4

Câu 10. Tìm X

a) x : 6 = 102

b) 742 - x = 194

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 425 - 34 - 102 - 97

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 136 × 5 - 168 + 184

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Giải toán

Thanh Fe đá red color lâu năm 30 centimet, thanh Fe đá blue color lâu năm cấp 3 đợt thanh Fe đá red color. Hỏi cả nhị thanh Fe lâu năm từng nào xăng-ti-mét?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Số

Đồ sử dụng học hành của Hoa

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời phát minh đem đáp án

Mỗi sao thể hiện tại một vật dụng.

Điền thương hiệu khí cụ và những kể từ tối đa hoặc tối thiểu vô dù trống

- Đồ sử dụng học hành tuy nhiên các bạn Hoa có khá nhiều nhất là: ….

- Đồ sử dụng học hành tuy nhiên các bạn Hoa đem tối thiểu là: …

- Số cây bút sáp tuy nhiên các bạn Hoa đem cấp … đợt số cây bút chì của công ty Hoa.

Câu 14. Tìm số bị phân tách biết thương là số chẵn lớn số 1 đem nhị chữ số không giống nhau, số phân tách vì chưng 4 và số dư là số nhỏ nhất hoàn toàn có thể đem.

Đáp án đề Toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

C

C

B

A

B

B

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối đồng hồ thời trang phù phù hợp với cơ hội đọc

Đề ganh đua Toán học tập kì 1 lớp 3

Câu 9. Tính nhẩm

a) 672 + 214 = 886

b) 907 - 105 = 802

c) 127 x 7 = 889

d) 432 : 4 = 108

Câu 10. Tìm X

a) x : 6 = 102

x = 102 x 6

x = 612

b) 742 - x = 194

x = 742 - 194

x = 548

Câu 11. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 425 - 34 - 102 - 97

= 391 - 102 - 97

= 289 - 97

= 192

b) 136 × 5 - 168 + 184

= 680 - 168 + 184

= 512 + 184

= 696

Câu 12.

Bài giải

Độ lâu năm thanh Fe blue color là:

30 × 3 = 90 (cm)

Cả nhị thanh Fe lâu năm là:

30 + 90 = 120 (cm)

Đáp số: 120 cm

Câu 13. Số

Đồ sử dụng học hành của Hoa

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời phát minh đem đáp án

Điền thương hiệu khí cụ và những kể từ tối đa hoặc tối thiểu vô dù trống

- Đồ sử dụng học hành tuy nhiên các bạn Hoa có khá nhiều nhất là: cây bút sáp

- Đồ sử dụng học hành tuy nhiên các bạn Hoa đem tối thiểu là: tẩy

- Số cây bút sáp tuy nhiên các bạn Hoa đem là 12, số cây bút chì tuy nhiên các bạn Hoa đem là 4.

Nên số cây bút sáp tuy nhiên các bạn Hoa đem cấp 12 : 4 = 3 lần số cây bút chì của công ty Hoa.

Câu 14.

Thương là số chẵn lớn số 1 đem nhị chữ số không giống nhau là: 98.

Số dư nhỏ nhất hoàn toàn có thể đem là 1 trong những.

Số bị phân tách là:

98 x 4 + 1 = 393

Đáp số: 393

>> Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời phát minh năm 2022-2023

3.2. Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3 Số 2

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1.Số tương thích điền vô dù trống không thứu tự là:

Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời sáng sủa tạo

A. 92 ; 104

B. 92 ; 74

C. 102 ; 104

D. 102, 74

Câu 2. Trên cây đem 65 trái ngược bòng. Sau Lúc hái, số trái ngược bên trên cây giảm xuống 5 đợt. Hỏi bên trên cây sót lại từng nào trái ngược bòng.

A. 15 quả

B. 14 quả

C. 12 quả

D. 13 quả

Câu 3. Có 5 can nước mắm nam ngư như nhau chứa chấp được toàn bộ 45 l nước mắm nam ngư. Hỏi từng can bại chứa chấp được từng nào lít nước mắm?

A. 15 lít

B. 10 lít

C. 9 lít

D. 8 lít

Câu 4. Vân đem một số trong những nhãn vở, hiểu được Lúc lấy số nhãn vở này chia đều cho 2 bên cho tới 5 các bạn, thì từng các bạn được 6 loại. Hỏi Vân đem toàn bộ từng nào nhãn vở?

A. 6 cái

B. 10 cái

C. 30 cái

D. 35 cái

Câu 5. Hình vẽ sau đây được tạo ra trở thành kể từ từng nào tam giác?

Toán lớp 3 kì 1

A. 3 hình

B. 4 hình

C. 5 hình

D. 6 hình

Câu 6. \frac{1}{5} của 10 kilogam là:

A. 2 kg

B. trăng tròn kg

C. 50 kg

D. 5 kg

Phần 2. Tự luận

Câu 7.

Ghép từng quy tắc tính với Kết luận thích hợp.

TOán 3 CTST HK1

Câu 8.

Toán lớp 3 CTST kì 1

 • G là trung điểm của đoạn trực tiếp AB.
 • B là vấn đề ở thân thiện nhị điểm G và H.
 • F là vấn đề ở thân thiện nhị điểm C và E.
 • F là trung điểm của đoạn trực tiếp CD.

Câu 9. Tính nhẩm

a) 92 × 6 = ……….

b) 575 : 5 = ………

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 172 × 3

b) 784 : 8

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính nhanh chóng độ quý hiếm của biểu thức sau:

a) 335 - 2 x 9

b) 228 - 40 : 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Giải toán

Thái và Hùng đem một số trong những viên bi. Nếu Thái cho tới Hùng 14 viên bi và Hùng cho tới lại Thái 9 viên bi thì từng các bạn đem 40 viên bi. Lúc đầu, Thái đem số viên bi là:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Đúng ghi đ, sai ghi s vô dù trống:

6m 2dm = 62dm

3 giờ 10 phút = 310 phút

4m 5cm = 45cm

2 giờ nửa tiếng = 150 phút

7dm 4mm = 704mm

7km 12hm = 712hm

Câu 14. Tính nhanh

a) 4 × 126 × 25

b) (9 × 8 – 12 – 5 × 12) × (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

Đáp án đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

D

D

C

C

D

A

Phần 2. Tự luận

Câu 7.

Hs tự động nối

Câu 8.

Toán lớp 3 CTST kì 1

 • G là trung điểm của đoạn trực tiếp AB Đ
 • B là vấn đề ở thân thiện nhị điểm G và H S
 • F là vấn đề ở thân thiện nhị điểm C và E Đ
 • F là trung điểm của đoạn trực tiếp CD S

Câu 9. Tính nhẩm

a) 92 × 6 = 552

b) 575 : 5 = 115

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 172 × 3 = 516

b) 784 : 8 = 98

Câu 11. Tính nhanh chóng độ quý hiếm của biểu thức sau:

a) 335 - 2 x 9 = 335 - 18 = 317

b) 228 - 40 : 5 = 228 - 8 = 220

Câu 12. Giải toán

Trước Lúc được Hùng cho thêm nữa thì số bi của công ty Thái đem là:

40 – 9 = 31 (viên bi)

Số bi lúc đầu của Thái là:

31 + 14 = 45 (viên bi)

Đáp số: 45 viên bi.

Câu 13. Đúng ghi đ, sai ghi s vô dù trống:

6m 2dm = 60 dm + 2 dm = 62 dm.

4m 5cm = 400 centimet + 5 centimet = 405 centimet.

7dm 4 milimet = 700 milimet + 4 milimet = 704 milimet.

3 giờ 10 phút = 180 phút + 10 phút = 190 phút.

2 giờ nửa tiếng = 120 phút + nửa tiếng = 150 phút.

7km 12 hm = 70 hm + 12 hm = 82 hm.

Em điền vô bảng như sau :

6m 2dm = 62dm

đ

3 giờ 10 phút = 310 phút

s

4m 5cm = 45cm

s

2 giờ nửa tiếng = 150 phút

đ

7dm 4mm = 704mm

đ

7km 12hm = 712hm

s

Câu 14. Tính nhanh

a) 4 × 126 × 25

= (4 × 25) × 126

= 100 × 126

= 12 600

b) (9 × 8 – 12 - 5×12) × (1 + 2 + 3 + 4 +5)

= (72 – 12 – 60) × (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

= 0 × (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

= 0

>> Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời phát minh năm 2022-2023 Số 2

4. Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 3 Môn khác

 • Bộ đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì một năm 2022-2023
 • Bộ 38 đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3 Sách mới
 • 25 đề ganh đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2022-2023
 • Bộ 46 đề ganh đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 Tải nhiều
 • 17 đề ôn ganh đua học tập kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2022 - 2023
 • Bộ đề ganh đua học tập kì 1 giờ Anh lớp 3 Tải nhiều

5. Đề cương ôn luyện lớp 3 học tập kì 1

 • Đề cương ôn luyện Tiếng Việt lớp 3 học tập kì một năm 2022 - 2023
 • Đề cương ôn luyện môn Toán lớp 3 học tập kì một năm 2022 - 2023
 • Đề cương ôn luyện môn Tin Học lớp 3 học tập kì một năm 2022 - 2023

.................................

Để học tập chất lượng tốt Toán lớp 3, VnDoc vẫn liệt kê Top Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3 tinh lọc, đem đáp án và chỉ dẫn giải cụ thể chung những em học viên tìm hiểu thêm nhằm thích nghi dần dần với những dạng bài bác thông thường gặp gỡ vô đề đánh giá lăm le kì cuối kì 1. Hi vọng cỗ đề ganh đua này sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện và đạt thành quả cao trong những bài bác ganh đua môn Toán lớp 3.

Xem thêm:

 • Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 1
 • Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 2
 • Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 3
 • Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời phát minh năm 2022-2023 Số 1
 • Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời phát minh năm 2022-2023 Số 2
 • Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời phát minh năm 2022-2023 Số 3
 • Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức Số 1
 • Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức Số 2
 • Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức Số 3

Như vậy, VnDoc.com vẫn gửi cho tới chúng ta 16 đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì một năm 2022 - 2023 Tải nhiều. Các em học viên hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm môn Toán lớp 3 nâng lên và bài bác luyện Toán lớp 3 không thiếu thốn không giống, nhằm học tập chất lượng tốt môn Toán rộng lớn và sẵn sàng cho những bài bác ganh đua đạt thành quả cao.

Xem thêm: my sister...for you since yesterday