de thi toán lớp 3 học kì 1

Cánh Diều, Kết nối học thức, Chân trời sáng sủa tạo

16 đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 canh ty những em tự động ôn luyện, tự động luyện đề thi đua tận nhà nhằm nâng lên kĩ năng giải Toán lớp 3 và tập luyện kỹ năng và kiến thức sẵn sàng cho những đề thi đua Toán học tập kì 1 lớp 3 đầu tiên đạt thành phẩm tối đa. Qua phía trên, những em cũng tiếp tục nắm rõ được kỹ năng và kiến thức then chốt môn Toán lớp 3 của kì 1 mới đây. Hãy nằm trong luyện những Bài luyện Toán lớp 3 học tập kỳ 1 unique sau đây nhé!

Bạn đang xem: de thi toán lớp 3 học kì 1

>> Chi tiết:

 • Bộ đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023
 • Bộ đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức năm 2022-2023
 • Bộ đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời tạo nên năm 2022-2023

1. Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều

1.1. Đề thi đua Toán học tập kì 1 lớp 3 Số 1

Ma trận đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và luật lệ tính: Cộng, trừ, nhân, phân tách những số vô phạm vi 1 000.

Số câu

2

2

2

1

4

3

Số điểm

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

2,5 (1 câu 1 điều, 1 câu 1,5 điểm)

1 điểm

2

3,5

Giải Việc bởi vì nhị luật lệ tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng và đo những đại lượng: Các đơn vị chức năng đo phỏng nhiều năm, đo nhiệt độ phỏng. Xem đồng hồ thời trang.

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

0,5

0,5

1

1

1

Hình học: điểm, đoạn trực tiếp, hình tam giác, hình trụ, hình tứ giác, khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

5

1

7

6

Số điểm

2

1,5

5,5

1

3,5

6,5

Đề thi đua Toán học tập kì 1 lớp 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số tương thích cần thiết điền vô vị trí trống không là:

34mm + 16mm = ....cm

A. 50

B. 5

C. 500

D. 100

Câu 2. Số ngay lập tức sau số 450 là:

A. 449

B. 451

C. 500

D. 405

Câu 3. Bác Tú tiếp tục thao tác được 8 giờ, từng giờ chưng thực hiện được 6 thành phầm. Hỏi chưng Tú thực hiện được toàn bộ từng nào sản phẩm?

A. 64 sản phẩm

B. 14 sản phẩm

C. 48 sản phẩm

D. 49 sản phẩm

Câu 4. Điền số tương thích vô dù trống

Toán lớp 3 Cánh Diều kì 1

Số tương thích điền vô vệt ? là:

A. 650 g

B. 235 g

C. 885 g

D. 415 g

Câu 5: Các số cần thiết điền vô dù trống không thứu tự kể từ nên quý phái trái ngược là:

Toán lớp 3 Cánh Diều

A. 11; 17

B. 11; 66

C. 30; 5

D. 30; 36

Câu 6. Trong những hình vẽ sau đây, hình nào là tiếp tục khoanh vô \frac{1}{8} số chấm tròn?

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án


A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Câu 7. Hình sau đây sở hữu bao nhiêu hình tam giác?

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) (300 + 70) + 400

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 998 – (302 + 685)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

c) 100 : 2 : 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 108 : 6

b) 620 : 4

c) 194 × 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 10. Một công ty vận tải đường bộ, sở hữu 96 xe pháo khách hàng, số xe pháo xe taxi vội vàng số xe pháo khách hàng gấp đôi. Hỏi công ty cơ sở hữu toàn bộ từng nào xe pháo khách hàng và xe pháo xe taxi ?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính chu vi hình tứ giác mang lại bởi vì hình vẽ sau:

Toán lớp 3 CD kì 1

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Điền (>, <, =)?

a) 1 hm ….. 102 m

b) 300 ml + 700 ml …. 1 l

Câu 13. Tính nhanh chóng những độ quý hiếm biểu thức bên dưới đây

a) 576 + 678 + 780 – 475 - 577 - 679

b) (126 + 32) × (18 - 16 - 2)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án đề toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

B

C

D

C

D

C

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) (300 + 70) + 400 = 370 + 400

= 770

b) 998 – (302 + 685) = 998 – 987

= 1

c) 100 : 2 : 5 = 50 : 5

= 10

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 108 : 6 = 18

b) 620 : 4 = 155

c) 194 × 4 = 776

Câu 10.

Doanh nghiệp cơ sở hữu số xe pháo ta-xi là:

96 × 2 = 192 (xe)

Doanh nghiệp cơ sở hữu toàn bộ số xe pháo khách hàng và xe pháo ta-xi là:

96 + 192 = 288 (xe)

Đáp số: 288 xe pháo.

Câu 11. Chu vi hình tứ giác MNPQ là:

30 + 25 + 25 + 50 = 130 mm

Câu 12.

a) 1 hm < 102 m

Vì 1 hm = 100 m nhưng mà 100 m < 102 m nên 1 hm < 102 m.

b) 300 ml + 700 ml = 1 l

Vì 300 ml + 700 ml = 1 000 ml nhưng mà 1 000 ml = 1 l nên 300 ml + 700 ml = 1 l

Câu 13.

a) 576 + 678 + 780 – 475 - 577 - 679

= (576 – 475) + (678 – 577) + (780 – 679)

= 101 + 101 + 101

= 101 × 3

= 303

b) (126 + 32) × (18 - 16 - 2)

= 158 × 0

= 0

>> Chi tiết: Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 1

1.2. Đề thi đua Toán học tập kì 1 lớp 3 Số 2

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 55 oC được phát âm là:

A. Năm mươi phỏng xê

B. Năm mươi năm phỏng xê

C. Năm lăm phỏng xê

D. Năm mươi lăm phỏng xê

Câu 2. Cho hình vẽ:

Toán lớp 3 Cánh Diều

Góc vô hình là:

A. Góc ko vuông đỉnh Q, cạnh QR, RS.

B. Góc ko vuông đỉnh R, cạnh RQ, RS

C. Góc vuông đỉnh R, cạnh RQ, RS

D. Góc ko vuông đỉnh S, cạnh SR, RQ.

Câu 3. Một miếng bìa hình vuông vắn sở hữu cạnh nhiều năm 30 centimet. Hỏi chu vi của miếng bìa này là từng nào đề - xi – mét?

A. 6 cm

B. 120 cm

C. 60 dm

D. 12 dm

Câu 4. Ba trong năm này 40 tuổi hạc, tuổi hạc của phụ vương vội vàng 5 phiên tuổi hạc của con cái. Hỏi sau 5 năm nữa, con cái từng nào tuổi?

A. 10 tuổi

B. 12 tuổi

C. 13 tuổi

D. 14 tuổi

Câu 5. Đàn gà mái ấm Hòa sở hữu 48 con cái. Mẹ tiếp tục phân phối \frac{1}{8} số con kê. Hỏi đàn gà mái ấm Hòa sót lại từng nào con?

A. 40 con

B. 42 con

C. 6 con

D. 41 con

Câu 6. Con heo khối lượng 50 kilogam, con cái ngỗng nặng nề 5 kilogam. Con heo khối lượng vội vàng con cái ngỗng số phiên là:

A. 5 lần

B. 10 lần

C. 45 lần

D. 55 lần

Câu 7. Độ nhiều năm đoạn trực tiếp AB là

Toán lớp 3 CD

A. 17 mm

B. trăng tròn mm

C. 15 mm

D. 18 mm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính:

a) 217 × 6

b, 854 : 7

Câu 9: Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 157 × 3 – 78

b) (222 + 180) : 6

Câu 10. Quan sát hình và vấn đáp thắc mắc.

Toán lớp 3 CD kì 1

Trong hình tứ giác ABCD sở hữu bao nhiêu góc vuông và bao nhiêu góc ko vuông?

.........................................................................................................

a) Viết thương hiệu đỉnh những góc vuông?

.........................................................................................................

b) Viết thương hiệu đỉnh những góc ko vuông?

.........................................................................................................

Câu 11. Điền vô vị trí trống

Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023

Minh đá bóng khi …….giờ …….phút chiều?

Câu 12. Bác Nghiêm thu hoạch được 72 trái ngược sầu riêng biệt. Bác chia đều cả hai bên số trái ngược sầu riêng biệt cơ vô 6 rổ. Hỏi từng rổ sở hữu từng nào trái ngược sầu riêng?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13: Tìm số sở hữu 2 chữ số đều là số lẻ. sành hiệu 2 chữ số là 6 và thương của bọn chúng là 3.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án đề thi đua Toán học tập kì 1 lớp 3

I. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

D

B

D

C

C

B

A

II. Tự luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính:

a) 217 × 6 = 1302

b, 854 : 7 = 122

Câu 9: Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 157 × 3 – 78

= 471 - 78

= 393

b) (222 + 180) : 6

= 402 : 6

= 67

Câu 10.

Trong hình tứ giác ABCD sở hữu 1 góc vuông và 3 góc ko vuông.

a) Đỉnh góc vuông là đỉnh: D.

b) Đỉnh những góc ko vuông là đỉnh: A, B, C.

Câu 11.

Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023

Minh đá bóng khi 16 giờ 40 phút hoặc 4 giờ 40 phút chiều.

Câu 12. Mỗi rổ sở hữu số trái ngược sầu riêng biệt là:

72 : 6 = 12 trái

Đáp số 12 trái

Câu 13:

Phân tích 3 trở nên thương của nhị chữ số:

3 = 9 : 3 = 6 : 2 = 3 : 1

Xét hiệu nhị chữ số:

9 – 3 = 6

6 – 2 = 4

3 – 1 = 1

Theo đề bài bác, hiệu nhị chữ số là 6 và nhị chữ số đều là số lẻ nên tao lựa chọn số bé xíu là 3 và số rộng lớn là 9.

Vậy số cần thiết thám thính là 39 hoặc 93.

>> Chi tiết: Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 2

2. Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối tri thức

2.1. Đề thi đua học tập kì 1 Toán lớp 3 Số 1

Ma trận Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và luật lệ tính: Cộng, trừ, nhân, phân tách những số vô phạm vi 1 000.

Số câu

3

2

2

5

2

Số điểm

1,5 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

2,5 (1 câu 1 điều, 1 câu 1,5 điểm)

2,5

2,5

Giải Việc bởi vì nhị luật lệ tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng và đo những đại lượng: Các đơn vị chức năng đo phỏng nhiều năm, đo lượng, đo nhiệt độ phỏng.

Số câu

1

2

2

2

Số điểm

0,5

2

0,5

2

Hình học: Làm thân quen với hình bằng và hình khối (điểm ở thân thiện, trung điểm, hình trụ, hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông vắn, khối lập phương, khối vỏ hộp chữ nhật

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

5

1

7

6

Số điểm

2

1,5

5,5

1

3,5

6,5

Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số ngay lập tức sau của số 50 là số:

A. 51

B. 49

C. 48

D. 52

Câu 2. Số 634 được phát âm là

A. Sau phụ vương bốn

B. Sáu trăm phụ vương tư

C. Sáu trăm phụ vương mươi tư

D. Sáu tăm phụ vương mươi bốn

Câu 3. Thương của luật lệ phân tách 30 : 5 là:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 4. Một xe hơi con cái sở hữu 4 bánh xe pháo. Hỏi 10 xe hơi con cái như vậy sở hữu từng nào bánh xe?

A. trăng tròn bánh xe

B. 32 bánh xe

C. 40 bánh xe

D. 28 bánh xe

Câu 5. Nhận xét nào là tại đây ko đúng?

A. Số nào là nhân với cùng một cũng bởi vì chủ yếu số đó

B. Số nào là phân tách cho một cũng bởi vì chủ yếu số đó

C. Số nào là nhân với 0 cũng bởi vì 0

D. Số 0 phân tách mang lại số nào thì cũng bởi vì chủ yếu số đó

Câu 6. Dùng cụ nào là tại đây thông thường dùng để làm đánh giá góc vuông?

A. Ê-ke

B. Bút chì

C. Bút mực

D. Com-pa

Câu 7. Nhiệt phỏng nào là sau đây phù phù hợp với ngày nắng và nóng nóng?

A. 0oC

B. 2oC

C. 100oC

D. 36oC

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính nhẩm

a) 460 milimet + 120 milimet = …………

b) 240 g : 6 = …………………….

c) 120 ml × 3 = ………………….

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 116 × 6

b) 963 : 3

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 9 × (75 – 63)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) (16 + 20) : 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

c) 37 – 18 + 17

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Giải toán

Mỗi bao gạo nặng nề 30 kilogam, từng bao ngô nặng nề 40 kilogam. Hỏi 2 bao gạo và 1 bao ngô nặng nề từng nào ki – lô – gam?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Quan sát hình và vấn đáp câu hỏi

Có tứ ca đựng lượng nước như sau:

Đề thi đua kì 1 lớp 3

a) Ca nào là đựng nhiều nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

b) Ca nào là đựng lượng nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

c) Tìm nhị ca không giống nhau nhằm đựng được 550 ml nước?

……………………………………………………………………………………………

d) Sắp xếp những ca theo gót tứ tự động đựng lượng nước nhất cho tới nhiều nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Cho hình vuông vắn ABCD ở trong đàng tròn xoe tâm O như hình vẽ. sành AC nhiều năm 10 centimet. Tính phỏng nhiều năm nửa đường kính của hình trụ.

Đề thi đua kì 1 lớp 3

Đáp án Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Xem thêm: điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 2023

A

C

B

C

D

A

D

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính nhẩm

a) 460 milimet + 120 milimet = 580 mm

b) 240 g : 6 = 40 g

c) 120 ml × 3 = 360 ml

Câu 9. HS đặt điều tính rồi tính

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 9 × (75 – 63)

= 9 × 12

= 108

b) (16 + 20) : 4

= 36 : 4

= 9

c) 37 – 18 + 17

= 19 + 17

= 36

Câu 11.

Bài giải

2 bao gạo khối lượng là:

30 × 2 = 60 kg

2 bao gạo và 1 bao ngô nặng nề là:

60 + 40 = 100 kg

Đáp số: 100 kg

Câu 12.

Đề thi đua kì 1 lớp 3

a) Ca A đựng nhiều nước nhất.

b) Ca B đựng lượng nước nhất.

c) Hai ca không giống nhau nhằm đựng được 550 ml nước là: A và D

Vì tổng lượng nước vô nhị ca là: 300 ml + 250 ml = 550 ml

d) Sắp xếp những ca theo gót tứ tự động đựng lượng nước nhất cho tới nhiều nước nhất là: B, C, D, A

Câu 13.

Ta có: A, O, C là 3 điểm nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch và O là tâm của đàng tròn

Nên AC là 2 lần bán kính của đàng tròn xoe tâm O

Vậy nửa đường kính của hình trụ là:

10 : 2 = 5 (cm)

Đáp số: 5 cm

>> Chi tiết: Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức Số 1

2.2. Đề thi đua học tập kì 1 Toán lớp 3 Số 2

Câu 1. Kết trái ngược của luật lệ phân tách 63 : 3 là:

A. 24

B. 21

C. 189

D. 66

Câu 2. Anh Nam thực hiện những cái đèn lồng sở hữu dạng khối lập phương. Mỗi mặt mũi dán một tờ giấy tờ color. Một cái đèn lồng vì vậy nên dùng số tờ giấy tờ color là:

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

A. 3

B. 5

C. 6

D. 8

Câu 3.

Hình vẽ nào là sau đây phân tách miếng bánh trở nên 5 phần bởi vì nhau?

Trắc nghiệm Toán lớp 3 KNTT

A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Câu 4 . Khoanh vô vần âm trước ý vấn đáp đúng

500 ml + 400 ml ….. 1 l

Dấu tương thích nhằm điền vô vị trí trống không là:

A. >

B. <

C. =

D. +

Câu 5. Đặt tính rồi tính

a) 342 × 2

b) 122 x 4

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Câu 6 . Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 348 + 84 : 6

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

b) 32 + 8 – 18

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Câu 7. Nối

Chọn số cân nặng thích hợp cho từng con cái vật

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

Câu 8. Giải toán

Có nhị xe pháo xe hơi đưa đoàn khách hàng cút thăm hỏi quan tiền viện kho lưu trữ bảo tàng. Xe loại nhất chở 16 người. Xe loại nhị chở số người gấp hai xe pháo loại nhất. Hỏi cả nhị xe pháo chở được toàn bộ từng nào người?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Quan sát hình sau đây và điền số mến hợp

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

Có …… hình tam giác

Câu 10. Tính phỏng nhiều năm đàng vội vàng khúc ABCD

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Câu 1.

B. 21

Câu 2.

C. 6

Câu 3.

D. Hình 4

Câu 4 . Khoanh vô vần âm trước ý vấn đáp đúng

500 ml + 400 ml ….. 1 l

Dấu tương thích nhằm điền vô vị trí trống không là:

B. <

Câu 5. Đặt tính rồi tính

a) 342 × 2 = 684

b) 488 : 4 = 122

Câu 6 . Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 348 + 84 : 6

= 348 + 14

= 362

b) 32 + 8 – 18

= 40 - 18

= 22

Câu 7. HS tự động nối

Câu 8. Giải toán

Có nhị xe pháo xe hơi đưa đoàn khách hàng cút thăm hỏi quan tiền viện kho lưu trữ bảo tàng. Xe loại nhất chở 16 người. Xe loại nhị chở số người gấp hai xe pháo loại nhất. Hỏi cả nhị xe pháo chở được toàn bộ từng nào người?

Xe loại nhị chở số người là:

16 x 2 = 32 người

Cả nhị xe pháo chở được toàn bộ số người là:

16 + 32 = 48 người

Đáp số: 48 người

Câu 9.

Có 6 hình tam giác

Câu 10.

Độ nhiều năm đàng vội vàng khúc ABCD là:

28 + 28 + 28 = 84 mm

>> Chi tiết: Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức Số 2

3. Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời sáng sủa tạo

3.1. Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3 Số 1

Ma trận đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và luật lệ tính: Cộng, trừ, nhân, phân tách những số vô phạm vi 1 000. Làm thân quen với số La Mã.

Số câu

2

2

5

1

4

6

Số điểm

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

4 (điểm)

1 điểm

2

5

Giải Việc bởi vì nhị luật lệ tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng và đo những đại lượng: Các đơn vị chức năng đo phỏng nhiều năm, đo nhiệt độ phỏng. Xem đồng hồ thời trang.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Hình học: điểm, đoạn trực tiếp, hình tam giác, hình trụ, hình tứ giác, khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương

Số câu

1

1

Số điểm

0,5

0,5

Tổng

Số câu

3

2

7

1

1

6

8

Số điểm

1,5

1

6

0,5

1

3

7

Đề thi đua Toán học tập kì 1 lớp 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 110 × 5 sở hữu thành phẩm là:

A. 560

B. 550

C. 570

D. 580

Câu 2. Xếp đều 8 trái ngược cam vô 4 vỏ hộp. Lấy 3 vỏ hộp như vậy sở hữu từng nào trái ngược cam?

A. 4 trái ngược cam

B. 5 trái ngược cam

C. 6 trái ngược cam

D. 7 trái ngược cam

Câu 3. Dựa vô tóm lược sau, thám thính số lượng kilomet của tổ 2.

Đề thi đua Toán học tập kì 1 lớp 3

A. 40 cây

B. 16 cây

C. 24 cây

D. 18 cây

Câu 4. Tứ giác ABCD có:

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo nên sở hữu đáp án

A. 3 đỉnh: A, B, C

B. 4 đỉnh A, B, C, D

C. 3 cạnh: AB, AD, CD

D. 3 cạnh: AB, BC, CD

Câu 5. Phát biểu nào là tại đây không đúng?

A. 1 km = 100 m

B. 1 m = 10 dm

C. 3 centimet = 30 mm

D. 5 dm = 500 mm

Câu 6. Lớp 3A sở hữu 30 học viên tạo thành 5 group. Hỏi từng group sở hữu từng nào học tập sinh?

A. 5 học tập sinh

B. 6 học tập sinh

C. 7 học tập sinh

D. 8 học tập sinh

Câu 7. Số ngay lập tức trước số 999 là

A. 990

B. 998

C. 1000

D. 10000

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối đồng hồ thời trang phù phù hợp với cơ hội đọc

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo nên sở hữu đáp án

Câu 9. Tính nhẩm

a) 672 + 214

b) 907 - 105

c) 127 x 7

d) 432 : 4

Câu 10. Tìm X

a) x : 6 = 102

b) 742 - x = 194

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 425 - 34 - 102 - 97

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 136 × 5 - 168 + 184

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Giải toán

Thanh Fe tô red color nhiều năm 30 centimet, thanh Fe tô màu xanh lá cây nhiều năm vội vàng 3 phiên thanh Fe tô red color. Hỏi cả nhị thanh Fe nhiều năm từng nào xăng-ti-mét?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Số

Đồ sử dụng học hành của Hoa

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo nên sở hữu đáp án

Mỗi sao thể hiện tại một vật dụng.

Điền thương hiệu công cụ và những kể từ tối đa hoặc tối thiểu vô dù trống

- Đồ sử dụng học hành nhưng mà các bạn Hoa có không ít nhất là: ….

- Đồ sử dụng học hành nhưng mà các bạn Hoa sở hữu tối thiểu là: …

- Số cây viết sáp nhưng mà các bạn Hoa sở hữu vội vàng … phiên số cây viết chì của chúng ta Hoa.

Câu 14. Tìm số bị phân tách biết thương là số chẵn lớn số 1 sở hữu nhị chữ số không giống nhau, số phân tách bởi vì 4 và số dư là số nhỏ nhất hoàn toàn có thể sở hữu.

Đáp án đề Toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

C

C

B

A

B

B

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối đồng hồ thời trang phù phù hợp với cơ hội đọc

Đề thi đua Toán học tập kì 1 lớp 3

Câu 9. Tính nhẩm

a) 672 + 214 = 886

b) 907 - 105 = 802

c) 127 x 7 = 889

d) 432 : 4 = 108

Câu 10. Tìm X

a) x : 6 = 102

x = 102 x 6

x = 612

b) 742 - x = 194

x = 742 - 194

x = 548

Câu 11. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 425 - 34 - 102 - 97

= 391 - 102 - 97

= 289 - 97

= 192

b) 136 × 5 - 168 + 184

= 680 - 168 + 184

= 512 + 184

= 696

Câu 12.

Bài giải

Độ nhiều năm thanh Fe màu xanh lá cây là:

30 × 3 = 90 (cm)

Cả nhị thanh Fe nhiều năm là:

30 + 90 = 120 (cm)

Đáp số: 120 cm

Câu 13. Số

Đồ sử dụng học hành của Hoa

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo nên sở hữu đáp án

Điền thương hiệu công cụ và những kể từ tối đa hoặc tối thiểu vô dù trống

- Đồ sử dụng học hành nhưng mà các bạn Hoa có không ít nhất là: cây viết sáp

- Đồ sử dụng học hành nhưng mà các bạn Hoa sở hữu tối thiểu là: tẩy

- Số cây viết sáp nhưng mà các bạn Hoa sở hữu là 12, số cây viết chì nhưng mà các bạn Hoa sở hữu là 4.

Nên số cây viết sáp nhưng mà các bạn Hoa sở hữu vội vàng 12 : 4 = 3 lần số cây viết chì của chúng ta Hoa.

Câu 14.

Thương là số chẵn lớn số 1 sở hữu nhị chữ số không giống nhau là: 98.

Số dư nhỏ nhất hoàn toàn có thể sở hữu là một.

Số bị phân tách là:

98 x 4 + 1 = 393

Đáp số: 393

>> Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời tạo nên năm 2022-2023

3.2. Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3 Số 2

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1.Số tương thích điền vô dù trống không thứu tự là:

Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời sáng sủa tạo

A. 92 ; 104

B. 92 ; 74

C. 102 ; 104

D. 102, 74

Câu 2. Trên cây sở hữu 65 trái ngược bòng. Sau khi hái, số trái ngược bên trên cây sụt giảm 5 phiên. Hỏi bên trên cây sót lại từng nào trái ngược bòng.

A. 15 quả

B. 14 quả

C. 12 quả

D. 13 quả

Câu 3. Có 5 can nước mắm nam ngư như nhau chứa chấp được toàn bộ 45 l nước mắm nam ngư. Hỏi từng can cơ chứa chấp được từng nào lít nước mắm?

A. 15 lít

B. 10 lít

C. 9 lít

D. 8 lít

Câu 4. Vân sở hữu một trong những nhãn vở, hiểu được khi rước số nhãn vở này chia đều cả hai bên mang lại 5 các bạn, thì từng các bạn được 6 khuôn mẫu. Hỏi Vân sở hữu toàn bộ từng nào nhãn vở?

A. 6 cái

B. 10 cái

C. 30 cái

D. 35 cái

Câu 5. Hình vẽ sau đây được tạo ra trở nên kể từ từng nào tam giác?

Toán lớp 3 kì 1

A. 3 hình

B. 4 hình

C. 5 hình

D. 6 hình

Câu 6. \frac{1}{5} của 10 kilogam là:

A. 2 kg

B. trăng tròn kg

C. 50 kg

D. 5 kg

Phần 2. Tự luận

Câu 7.

Ghép từng luật lệ tính với Kết luận thích hợp.

TOán 3 CTST HK1

Câu 8.

Toán lớp 3 CTST kì 1

 • G là trung điểm của đoạn trực tiếp AB.
 • B là vấn đề ở thân thiện nhị điểm G và H.
 • F là vấn đề ở thân thiện nhị điểm C và E.
 • F là trung điểm của đoạn trực tiếp CD.

Câu 9. Tính nhẩm

a) 92 × 6 = ……….

b) 575 : 5 = ………

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 172 × 3

b) 784 : 8

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính nhanh chóng độ quý hiếm của biểu thức sau:

a) 335 - 2 x 9

b) 228 - 40 : 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Giải toán

Thái và Hùng sở hữu một trong những viên bi. Nếu Thái mang lại Hùng 14 viên bi và Hùng mang lại lại Thái 9 viên bi thì từng các bạn sở hữu 40 viên bi. Lúc đầu, Thái sở hữu số viên bi là:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Đúng ghi đ, sai ghi s vô dù trống:

6m 2dm = 62dm

3 giờ 10 phút = 310 phút

4m 5cm = 45cm

2 giờ một phần hai tiếng = 150 phút

7dm 4mm = 704mm

7km 12hm = 712hm

Câu 14. Tính nhanh

a) 4 × 126 × 25

b) (9 × 8 – 12 – 5 × 12) × (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

Đáp án đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

D

D

C

C

D

A

Phần 2. Tự luận

Câu 7.

Hs tự động nối

Câu 8.

Toán lớp 3 CTST kì 1

 • G là trung điểm của đoạn trực tiếp AB Đ
 • B là vấn đề ở thân thiện nhị điểm G và H S
 • F là vấn đề ở thân thiện nhị điểm C và E Đ
 • F là trung điểm của đoạn trực tiếp CD S

Câu 9. Tính nhẩm

a) 92 × 6 = 552

b) 575 : 5 = 115

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 172 × 3 = 516

b) 784 : 8 = 98

Câu 11. Tính nhanh chóng độ quý hiếm của biểu thức sau:

a) 335 - 2 x 9 = 335 - 18 = 317

b) 228 - 40 : 5 = 228 - 8 = 220

Câu 12. Giải toán

Trước khi được Hùng cho thêm nữa thì số bi của chúng ta Thái sở hữu là:

40 – 9 = 31 (viên bi)

Số bi ban sơ của Thái là:

31 + 14 = 45 (viên bi)

Đáp số: 45 viên bi.

Câu 13. Đúng ghi đ, sai ghi s vô dù trống:

6m 2dm = 60 dm + 2 dm = 62 dm.

4m 5cm = 400 centimet + 5 centimet = 405 centimet.

7dm 4 milimet = 700 milimet + 4 milimet = 704 milimet.

3 giờ 10 phút = 180 phút + 10 phút = 190 phút.

2 giờ một phần hai tiếng = 120 phút + một phần hai tiếng = 150 phút.

7km 12 hm = 70 hm + 12 hm = 82 hm.

Em điền vô bảng như sau :

6m 2dm = 62dm

đ

3 giờ 10 phút = 310 phút

s

4m 5cm = 45cm

s

2 giờ một phần hai tiếng = 150 phút

đ

7dm 4mm = 704mm

đ

7km 12hm = 712hm

s

Câu 14. Tính nhanh

a) 4 × 126 × 25

= (4 × 25) × 126

= 100 × 126

= 12 600

b) (9 × 8 – 12 - 5×12) × (1 + 2 + 3 + 4 +5)

= (72 – 12 – 60) × (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

= 0 × (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

= 0

>> Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời tạo nên năm 2022-2023 Số 2

4. Đề thi đua học tập kì 1 lớp 3 Môn khác

 • Bộ đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì một năm 2022-2023
 • Bộ 38 đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3 Sách mới
 • 25 đề thi đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2022-2023
 • Bộ 46 đề thi đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 Tải nhiều
 • 17 đề ôn thi đua học tập kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2022 - 2023
 • Bộ đề thi đua học tập kì 1 giờ đồng hồ Anh lớp 3 Tải nhiều

5. Đề cương ôn luyện lớp 3 học tập kì 1

 • Đề cương ôn luyện Tiếng Việt lớp 3 học tập kì một năm 2022 - 2023
 • Đề cương ôn luyện môn Toán lớp 3 học tập kì một năm 2022 - 2023
 • Đề cương ôn luyện môn Tin Học lớp 3 học tập kì một năm 2022 - 2023

.................................

Xem thêm: vì cuộc sống đâu là dễ dàng

Để học tập chất lượng Toán lớp 3, VnDoc tiếp tục liệt kê Top Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3 tinh lọc, sở hữu đáp án và chỉ dẫn giải cụ thể canh ty những em học viên xem thêm nhằm thích nghi dần dần với những dạng bài bác thông thường bắt gặp vô đề đánh giá tấp tểnh kì cuối kì 1. Hi vọng cỗ đề thi đua này sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện và đạt thành phẩm cao trong những bài bác thi đua môn Toán lớp 3.

Xem thêm:

 • Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 1
 • Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 2
 • Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 3
 • Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời tạo nên năm 2022-2023 Số 1
 • Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời tạo nên năm 2022-2023 Số 2
 • Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời tạo nên năm 2022-2023 Số 3
 • Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức Số 1
 • Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức Số 2
 • Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức Số 3

Như vậy, VnDoc.com tiếp tục gửi cho tới chúng ta 16 đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì một năm 2022 - 2023 Tải nhiều. Các em học viên hoàn toàn có thể xem thêm môn Toán lớp 3 nâng lên và bài bác luyện Toán lớp 3 không thiếu thốn không giống, nhằm học tập chất lượng môn Toán rộng lớn và sẵn sàng cho những bài bác thi đua đạt thành phẩm cao.