đề thi tiếng anh lớp 5 học kì 2

Bạn đang được coi nội dung bài viết ✅ 35 đề đua học tập kỳ 2 môn giờ Anh lớp 5 (Có đáp án) Đề đánh giá học tập kì II môn giờ Anh lớp 5 ✅ bên trên trang web Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống bên dưới nhằm phát âm từng phần hoặc nhấn thời gian nhanh nhập phần mục lục nhằm truy vấn vấn đề bạn phải nhanh gọn lẹ nhất nhé.

TOP 35 Đề đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5, với đáp án tất nhiên, gom những em học viên lớp 5 xem thêm, luyện giải đề, nắm rõ cấu hình đề đua nhằm đạt sản phẩm cao nhập kỳ đua cuối học tập kì hai năm 2022 – 2023.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 5 học kì 2

Đồng thời, cũng gom thầy cô xem thêm xây đắp đề đua học tập kì hai năm 2022 – 2023 cho tới học viên của tớ. Hình như, rất có thể xem thêm thêm thắt đề đua học tập kì 2 môn Tiếng Việt, Lịch sử – Địa lý. Vậy mời mọc thầy cô và những em theo đòi dõi nội dung bài viết bên dưới đây:

35 đề đua học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5

I. READING

1. Read and answer the questions (Đọc và vấn đáp câu hỏi) (0.75 điểm)

Paragraph 1. MY HOMETOWN

Hello, my name is Lisa. I live in London. I often go back to lớn my hometown to lớn visit my grandparents. They live in the north of England. First, I go to lớn the London King’ Cross railway station by Underground. It takes bầm about half an hour. After that, I take a train to lớn my hometown. It takes bầm four hours to lớn get there. I prefer travelling by train because I can enjoy the scenery on the way. It takes about ten minutes to lớn walk from the local railway station to lớn my grandparents’ house. I always have a wonderful time in my hometown.

1. Where is Lisa’s hometown? -> It’s in the north of England.

2. How does she get to lớn London King’ Cross railway station?

…………………………………………………………………………………………………..

3. How does she get from London King’ Cross railway station to lớn her hometown?

…………………………………………………………………………………………………..

4. How long does it take her to lớn travel there by train?

…………………………………………………………………………………………………..

2. Read and tick V True/ False ( Đọc và khắc ghi Đúng)

Paragraph 2: MY DREAM HOUSE

Xem thêm: bói bài tarot về tiền bạc hôm nay

My dream house will be by the sea. It will be a three-storey house. There will be a garden in the
front of the house and a garage next to lớn it. The front windows will look to lớn the sea and the back windows will look to lớn the mountains. In the house, there will be a fireplace to lớn keep the house warm in winter and a library for my favourite books. I hope I will have my dream house in the future.

True False
1. The dream house will be by the sea. V
2. It is a two-storey house.
3. All the windows will look to lớn the sea.
4. There will be a garden in front of the house.

II. WRITING

1. Look picture and write (nhìn giành giật và viết) (0.75 điểm)

Look picture and write

2. Complete the sentences (Hoàn trở nên những câu sau): (0.75 điểm)

My name’s (1) Nam.

I live in (2)__________.

My favourite (3)_______ is The clever Fox and the Crow.

I often go to lớn school by (4)______.

….

>> Tải tệp tin nhằm xem thêm toàn cỗ đề thi

Cảm ơn chúng ta vẫn theo đòi dõi nội dung bài viết 35 đề đua học tập kỳ 2 môn giờ Anh lớp 5 (Có đáp án) Đề đánh giá học tập kì II môn giờ Anh lớp 5 của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy nội dung bài viết này hữu ích hãy nhớ là nhằm lại phản hồi và reviews trình làng trang web với người xem nhé. Chân trở nên cảm ơn.

 

Xem thêm: mẫu tóc cho be trai 3 tuổi