đề thi học kì 2 lớp 2 môn toán năm 2016

Bạn đang được coi nội dung bài viết ✅ Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 5 năm năm 2016 – 2017 với đáp án và Ma trận đề thi đua Đề đánh giá học tập kì 2 môn Toán lớp 5 với đáp án ✅ bên trên trang web Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống bên dưới nhằm gọi từng phần hoặc nhấn thời gian nhanh vô phần mục lục nhằm truy vấn vấn đề bạn phải nhanh gọn lẹ nhất nhé.

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 5 với đáp án

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 5 ngôi trường tè học tập Khương Tiên, Sơn La năm học tập năm 2016 – 2017 với đáp án và yêu tinh trận đề thi đua tất nhiên là tư liệu xem thêm và ôn thi đua học tập kì 2 hữu ích giành riêng cho những em học viên. Sau trên đây, mời mọc những em nằm trong test mức độ với đề thi đua nhé!

Bạn đang xem: đề thi học kì 2 lớp 2 môn toán năm 2016

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 5 theo gót Thông tư 22

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 5 ngôi trường Tiểu học tập số 2 Ân Đức, Bình Định

Bảng yêu tinh trận đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 5

Mạch kỹ năng và kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số bất ngờ, phân số, số thập phân và những phép tắc tính với bọn chúng. Tỉ số Xác Suất.

Số câu

2

2

3

4

3

Số điểm

1,0

1,0

4,0

2,0

4,0

Đại lượng và đo đại lượng: chừng lâu năm, lượng, thời hạn, diện tích S, thể tích.

Số câu

1

1

2

Số điểm

0,5

0,5

1,0

Yếu tố hình học: chu vi, diện tích S, thể tích những hình đang được học tập.

Số câu

1

Số điểm

1,5

1,5

Giải Việc về vận động đều; Việc với tương quan cho tới những phép tắc tính với số đo thời hạn.

Số câu

1

1

Số điểm

1,5

1,5

Tổng

Số câu

3

3

3

2

6

5

Số điểm

1,5

1,5

4,0

3,0

3,0

7,0

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 5

Trường: Tiểu học Khương Tiên Thứ … ngày … tháng … năm 2017

Họ và tên:…………………………………………………..

Lớp 5……

Câu 1. (M1)

Số thập phân bao gồm 55 đơn vị chức năng, 7 Xác Suất, 2 phần ngàn ghi chép là:

A. 55, 720 B. 55, 072 C. 55,027 D. 55,702

Câu 2: (M1)

Phép trừ 712,54 – 112,54 với thành quả trúng là:

A. 70,54 B. 700,54 C. 600 D. 700,54

Câu 3. (M2)

Viết số tương thích vô địa điểm chấm:

Giá trị của biểu thức: 136,5 – 100 : 2,5 x 0,9 là:

A. 100,5 B. 110,5 C. 100 D.105,5

Câu 4. (M1)

Xem thêm: bánh sinh nhật cho bé gái 1 tuổi

2 giờ 15 phút = ……..phút

A. 120 phút B. 135 phút C. 215 phút D. 205 phút

Câu 5. (M2)

Viết số tương thích vô địa điểm chấm:

55 ha 17 m2 = …..,…..ha

A. 55,0017 B. 55,17 C. 55, 017 D. 55, 000017

Câu 6. (M2)

Lớp học tập với 18 phái nữ và 12 phái mạnh. Hỏi số học viên phái nữ lúc lắc từng nào Xác Suất số học viên cả lớp?

A. 150% B. 60% C. 40% D. 80%

Câu 7. (M3)

Đặt tính rồi tính:

a/ 355,23 + 347,56

b/ 479,25 – 367,18

c/ 28,5 x 4,3

d/ 24,5 : 7

Câu 8. (M3)

Tính độ quý hiếm của biểu thức:

(53,8 x 2,3) + 234,24

Câu 9. (M3)

Tìm x:

X – 23,4 = 8,4 x 2

Câu 10. (M4) Một người cút xe cộ máy kể từ lên đường kể từ A khi 8 giờ nửa tiếng và cho tới B khi 9h 42 phút. Quãng lối AB lâu năm 60km. Em hãy tính véc tơ vận tốc tức thời tầm của xe cộ máy với đơn vị chức năng đo là km/ giờ?

Bài giải.

………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 11. (M4) Một đám khu đất hình thang với lòng rộng lớn 150 m và lòng nhỏ nhắn bởi vì 3/5 lòng rộng lớn, độ cao bởi vì 2/5 lòng rộng lớn. Tính diện tích S đám khu đất hình thang đó?

Bài giải.

………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

Đáp án đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 5

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Đáp án

B

C

D

B

A

B

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Câu 7. (2 điểm)

Đặt tính rồi tính:

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 5

Câu 8. (1 điểm)

Tính độ quý hiếm của biểu thức:

(53,8 x 2,3) + 234,24

= 123,74 + 234,24

= 357,98

Câu 9. (1 điểm)

Tìm x:

X – 23,4 = 8,4 x 2

X – 23,4 = 16,8

X = 23,4 + 16,8

X = 40,2

Câu 10: (1,5 điểm) Có tiếng giải, phép tắc tính và tính trúng kết quả:

Bài giải:

Thời gian ngoan xe cộ máy cút kể từ A cho tới B là

9 giờ 42 phút – 8 giờ nửa tiếng = 1 giờ 12 phút

Đổi 1 giờ 12 phút = 1, 2 giờ

Vận tốc tầm của xe cộ máy là

60 : 1,2 = 50 (km/giờ)

Đáp số: 50 km /giờ

Bài 11: (1,5 điểm) Có tiếng giải, phép tắc tính và tính trúng kết quả

Bài giải:

Đáy nhỏ nhắn hình thang.

150 : 5 x 3 = 90 (m)

Chiều cao hình thang:

150 : 5 x 2 = 60 (m)

Diện tích hình thang:

(150 + 90) x 60 : 2 = 7200 (m2)

Đáp số: 7200 m2

(Mọi cơ hội giải không giống nếu như đúng đều được điểm tối đa)

(Học sinh tiến hành gộp những phép tắc tính vẫn mang lại điểm tối đa)

Cảm ơn chúng ta đang được theo gót dõi nội dung bài viết Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 5 năm năm 2016 – 2017 với đáp án và Ma trận đề thi đua Đề đánh giá học tập kì 2 môn Toán lớp 5 với đáp án của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy nội dung bài viết này hữu ích hãy nhờ rằng nhằm lại comment và Đánh Giá reviews trang web với quý khách nhé. Chân trở nên cảm ơn.

 

Xem thêm: lùn 1m50 cách phối đồ cho người lùn mập