de kiem tra trac nghiem giai tich 12 chuong 2 violet co dap an

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 2 (Phần 4)

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 2 (Phần 4) Câu 25: Tìm số x khác 0 thỏa mãn (7x) 14 = (14x) 7 A. 7 B. 14 C. 1/7 D. 2/7 Quảng cáo Câu 26: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số Câu 27: Số lượng của một đàn chim sau …

Đang xem: Bài tập trắc nghiệm chương 2 giải tích 12 violet

Bạn đang xem: de kiem tra trac nghiem giai tich 12 chuong 2 violet co dap an

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 2

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 2 Câu 1: Khẳng định nào sau đây là đúng? Quảng cáo Câu 2: Lôgarit cơ số 3 của 27.∜9.∛9 là: Câu 3: Tính giá trị biểu thức 7 log 7 7 – log 7 7 7 A. 0 B. -6 C. 7 D. 1/7 Câu 4: Giải phương trình 10 x …

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 2 (Phần 3)

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 2 (Phần 3) Câu 17: Nếu log k x.log 5 k = 3 thì x bằng A. k 3 B. k 5 C. 125 D. 243 Quảng cáo Câu 18: x là nghiệm của phương trình log 3 x + log 9 x + log 27 x = 11/2 . Hãy tính x -1/3 A. x = 3 B. …

Giải SBT Toán 12 bài tập ôn tập cuối năm – Giải Tích 12

Giải SBT Toán lớp 12 Bài tập ôn tập cuối năm – Giải Tích 12 VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Giải SBT Toán 12 bài tập ôn tập cuối năm – Giải Tích 12, chắc chắn nội dung tài liệu sẽ là nguồn thông tin hay để …

*

Giải bài 2 trang 90 sgk Giải tích 12 (Bài ôn tập chương 2)

Chương II: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số logarit Bài ôn tập chương II Bài 2 (trang 90 SGK Giải tích 12): Hãy nêu các tính chất của hàm lũy thừa Lời giải: Bảng tóm tắt các tính chất của hàm số lũy thừa y = x α trên khoảng (0; + ∞) Tham khảo …

*

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 3 (Phần 2)

Câu 7: Câu 8: Tích phân với α ∈ là: A. αcosα – sinα B. αcosα + sinα C. -αcosα + sinα D. -αcosα – sinα Câu 9: Cho tích phân Phát biểu nào sau đây …

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 2 (Phần 2)

Câu 9: Tìm các điểm cực trị của hàm số A.x = -1 B. x = 1 C. x = 1/2 D. x = 2 Câu 10: Đặt log2 = a, log3 = b . Khi đó log 5 12 bằng Câu 11: Tìm các đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số A. y = 0 C. y = 0 và y = 1 B. y = -1 D. y = 0 …

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 2 (Phần 3)

Câu 17: Nếu log k x.log 5 k = 3 thì x bằng A. k 3 B. k 5 C. 125 D. 243 Câu 18: x là nghiệm của phương trình log 3 x + log 9 x + log 27 x = 11/2 . Hãy tính x -1/3 A. x = 3 B. x = 1/3 C. x = ∛9 D. x = 1/∛9 Câu 19: Giả sử x là nghiệm …

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 2 (Phần 4)

Câu 25: Tìm số x khác 0 thỏa mãn (7x) 14 = (14x) 7 A. 7 B. 14 C. 1/7 D. 2/7 Câu 26: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số Câu 27: Số lượng của một đàn chim sau thời gian t tháng kể từ khi được quan sát được ước lượng bằng công …

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 2 (Phần 1)

Câu 1: Khẳng định nào sau đây là đúng? Câu 2: Lôgarit cơ số 3 của 27.∜9.∛9 là: Câu 3: Tính giá trị biểu thức 7 log 7 7 – log 7 7 7 A. 0 B. -6 C. 7 D. 1/7 Câu 4: Giải phương trình 10 x = 400 A. x = 2log4 B. x = 4log2 C. x = 2log2 + 2 D. …

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 2 (Phần 5)

Câu 33: Ông A gửi tiết kiệm vào ngân hàng 200 triệu đồng với hình thức lãi kép. Sau 5 năm ông rút hết tiền ra được một khoản 283142000 đồng. Hỏi ông A gửi với lãi suất bao nhiêu, biết rằng trong thời gian đó lãi suất không thay đổi? A. 6,8% một năm C. 7,2% một năm B. 7% …

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 1 (Phần 2)

Câu 7: Lưu lượng xe vào hầm cho bởi công thức trong đó v (km/h) là vận tốc trung bình của các xe khi vào hầm. Với giá trị xấp xỉ nào của v thì lưu lượng xe là lớn nhất? A. 26 B.27 C. 28 D. 29 Câu 8: Đồ thị hàm số nào sau đây có hình dạng như …

Giải Toán 12 Ôn tập cuối năm giải tích 12

Ôn tập cuối năm giải tích 12 Để học tốt Giải tích 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải tích 12. Câu hỏi Bài tập …

Giải Toán 12 Ôn tập chương 4 giải tích 12

Chương 4 : Số phức Ôn tập chương 4 giải tích 12 Để học tốt Giải tích 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải tích 12. Ôn tập chương 4 …

Giải Toán 12 Ôn tập chương 2 Hình học 12

Chương 2 : Mặt nón, mặt trụ, Mặt cầu Ôn tập chương 2 Hình học 12 Để học tốt Hình học 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Hình học 12. …

Xem thêm: Bài Tập Thì Hiện Tại Tiếp Diễn Violet, Thì Hiện Tại Tiếp Diễn

Xem thêm: Nguồn sỉ giày sneaker giá tốt uy tín chất lượng hiện nay

Giải Toán 12 Bài Ôn tập chương 1 Giải tích 12

Chương I: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số Ôn tập chương 1 Giải tích 12 Để học tốt Giải tích 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải tích 12. Bài tập 1. Phát biểu các …

Giải Toán 12 Ôn tập chương 3 giải tích 12

Chương 3 : Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng Ôn tập chương 3 giải tích 12 Để học tốt Giải tích 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải tích 12. Ôn tập chương 3 giải tích 12 …

Câu 6 trang 90 SGK Giải tích 12: Hãy tính (ôn tập chương 2)…

Câu 6 trang 90 SGK Giải tích 12: Ôn tập Chương II – Hàm số lũy thừa hàm số mũ và hàm số lôgarit. Hãy tính: Bài 6 . Cho ({log _a}b = 3,{log _a}c = – 2) . Hãy tính (log_ax) với: a) (x = {a^3}{b^2}sqrt c ) b) (x = {{{a^4} oot 3 of b } over {{c^3}}}) Giải: Logarit hóa biểu thức đã …

Bài 7 trang 90 Giải tích 12: Ôn tập Chương 2 – Giải các phương trình sau…

Bài 7 trang 90 SGK Giải
tích 12: Ôn tập Chương II – Hàm số lũy thừa hàm số mũ và hàm số lôgarit. Giải các phương trình sau: Bài 7. Giải các phương trình sau: a) ({3^{x + 4}} + { m{ }}{3.5^{x + 3}} = { m{ }}{5^{x + 4}} + { m{ }}{3^{x + 3}}) b) ({25^x}-{ m{ }}{6.5^x} + { m{ }}5{ m{ }} = …

Bộ đề ôn tập chương 2 Giải Tích lớp 12 mới nhất 2016 – 2017

Dưới đây là , đề rất chi tiết, giúp các em hệ thống lại tất cả kiến thức đã học để chuẩn bị cho bài kiểm tra, bài thi sắp tới. ÔN TẬP CHƯƠNG 2 I… TẬP XÁC ĐỊNH Câu 1. Cho hàm số y = 3(x-1) -5 , tập xác định của hàm số là A. D = (1; +∞) …

Giải bài ôn tập chương 2 đại số và giải tích 11: Bài 1,2,3, 4,5,6, 7,8,9, 10,11,12, 13,14,15 trang…

Giải bài ôn tập chương 2 đại số và giải tích 11: Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 SGK trang 76 ; Bài 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14 trang 77 và bài 15 trang 78 . (Bài tập và trắc nghiệm) A. Các dạng bài tập chương 2 Đại số giải tích 11: Dạng 1: Giải các bài toán có vận dụng quy tắc cộng, quy tắc nhân; …

Giải bài 1,2,3,4,5 ôn tập chương 1 Giải tích lớp 11

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 Ôn tập chương 1 Đại số, giải tích lớp 11: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC. BÀI TẬP VỀ HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC LỚP 11 BÀI TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN LỚP 11 BÀI TẬP VỀ MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC LỚP 11 Bài 1. …

Bộ đề ôn tập chương 2 Giải Tích lớp 12 mới nhất 2016 – 2017

Bộ đề ôn tập chương 2 Giải Tích lớp 12 mới nhất 2016 – 2017 Bộ đề ôn tập chương 2 Toán Giải Tích lớp 12 mới nhất 2016 – 2017 ÔN TẬP CHƯƠNG 2 I… TẬP XÁC ĐỊNH 1. Cho hàm số y = 3(x-1) -5 , tập xác định của hàm số là A. D = (1; +∞) B. D …

Giải bài ôn tập chương 2 đại số và giải tích 11: Bài 1,2,3, 4,5,6, 7,8,9, 10,11,12, 13,14,15 trang 76, 77, 78

Giải bài ôn tập chương 2 đại số và giải tích 11: Bài 1,2,3, 4,5,6, 7,8,9, 10,11,12, 13,14,15 trang 76, 77, 78 Giải bài ôn tập chương 2 đại số và giải tích 11: Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 SGK trang 76 ; Bài 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14 trang 77 và bài 15 trang 78 . (Bài tập và trắc nghiệm) A. Các …

Giải bài tập trắc nghiệm 1,2,3,4,5 ôn tập chương 1 giải tích lớp 11

Giải bài tập trắc nghiệm 1,2,3,4,5 ôn tập chương 1 giải tích lớp 11 Đáp án và hướng dẫn giải chi tiết bài tập trắc nghiệm bài 1,2,3,4,5 ôn tập chương 1 giải tích lớp 11 – HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC. Bài 1. Phương trình cosx = sinx có số nghiệm thuộc đoạn …

Bài tập 1,2,3,4,5 ôn tập chương 1 Giải tích lớp 11

Bài tập 1,2,3,4,5 ôn tập chương 1 Giải tích lớp 11 Đáp án và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 Ôn tập chương 1 Đại số, giải tích lớp 11: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC. BÀI TẬP VỀ HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC BÀI TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN BÀI TẬP VỀ MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG …

Giải Toán lớp 12 Ôn tập chương 2 Hình học 12

Giải Toán lớp 12 Ôn tập chương 2 Hình học 12 Bài 1 (trang 50 SGK Hình học 12): Cho ba điểm A, B, C cùng thuộc một mặt cầu sao cho (ACB)=90 o .Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? a)Đường tròn qua ba điểm A, B, C nằm trên mặt cầu. b)AB là một đường kính của …

Giải Toán lớp 12 Ôn tập cuối năm giải tích 12

Giải Toán lớp 12 Ôn tập cuối năm giải tích 12 Câu hỏi 1 (trang 145 SGK Giải tích 12): Định nghĩa sự đơn điệu ( đồng biến, nghịch biến) của một hàm số trên một khoảng. Lời giải: Cho hàm số y=f(x)y=f(x)xác định trên D – Hàm số y=f(x)y=f(x)được gọi là đồng biến …

Giải Toán lớp 12 Ôn tập chương 4 giải tích 12

Giải Toán lớp 12 Ôn tập chương 4 giải tích 12 Bài 1 (trang 143 SGK Giải tích 12): Thế nào là phần thực phần ảo, mô đun của một số phức? Viết công thức tính mô đun của số phức theo phần thực phần ảo của nó? Lời giải: Mỗi số phức là một biểu thức z=a+bi với …

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Đại Học Môn Sinh 2014, Download Đề Thi Đại Học Môn Sinh 2014

Xem thêm: bài 23 trang 80 sgk toán 8 tập 1

Giải Toán lớp 12 Ôn tập chương 3 giải tích 12

Giải Toán lớp 12 Ôn tập chương 3 giải tích 12 Bài 1 (trang 126 SGK Giải tích 12): a) Phát biểu định nghĩa nguyên hàm của hàm số f(x) trên một khoảng. b) Nêu phương pháp tính nguyên hàm từng phần. Cho ví dụ minh họa. Lời giải: a) Cho hàm số f(x) xác định …

các phương pháp tính nguyên hàm giải bài tập toán đại 12 bài 2 giải bài tập toán 12 bài 2 giải bài tập 2 trang 112 toán 12 bài 2 trang 112 sgk toán 12 bài 3 trang 113 sgk toán 12 tich phan 12 nang cao bài 1 trang 112 giải tích 12 giải bài tập toán 12 bài 5 trang 84 bài tập phương trình mũ có lời giải
chọn dòng tế bào xôma biến dị | vai trò của công nghệ tế bào | vi du ve cong nghe te bao | một số thành tựu về công nghệ tế bào | trắc nghiệm công nghệ tế bào | Hội thánh truyền giáo Phục Hưng là đạo gì? | cvdbg bg | laptop win7 mat thu muc download | giacongsonnuoc.com.vn | Cho thuê phòng trọ hà nội | Cho thuê phòng trọ bình thạnh | Cho thuê phòng trọ | Cho thuê nhà trọ