đáp án vở bài tập toán lớp 5

Lời giải phân mục Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 5 khá đầy đủ cụ thể mang lại từng Bài học tập. Hình như mời mọc chúng ta kích nhập trên đây nhằm coi điều giải Toán lớp 5 SGK và phân mục Toán lớp 5. Nội dung điều giải được VnDoc biên soạn và đăng lên.

Bạn đang xem: đáp án vở bài tập toán lớp 5

1. Vở bài xích tập dượt Toán lớp 5 tập dượt 1

1.1 VBT Toán lớp 5 chương 1

 • Bài 1: Ôn tập: Khái niệm về phân số
 • Bài 2: Ôn tập: Tính hóa học cơ bạn dạng của phân số
 • Bài 3: Ôn tập: So sánh nhị phân số
 • Bài 4: Ôn tập: So sánh nhị phân số (tiếp theo)
 • Bài 5: Phân số thập phân
 • Bài 6: Luyện tập dượt Phân số thập phân
 • Bài 7: Ôn tập dượt phép tắc nằm trong và phép tắc trừ nhị phân số
 • Bài 8: Ôn tập dượt phép tắc nhân và phép tắc phân tách nhị phân số
 • Bài 9: Hỗn số
 • Bài 10: Hỗn số (tiếp theo)
 • Bài 11: Luyện tập dượt lếu láo số
 • Bài 12: Luyện tập dượt chung
 • Bài 13: Luyện tập dượt chung
 • Bài 14: Luyện tập dượt chung
 • Bài 15: Ôn tập dượt về giải Toán
 • Bài 16: Ôn tập dượt và bổ sung cập nhật về giải Toán
 • Bài 18: Ôn tập dượt và bổ sung cập nhật về giải Toán (tiếp theo)
 • Bài 19: Luyện tập dượt Ôn tập dượt và bổ sung cập nhật về giải Toán (tiếp theo)
 • Bài 20: Luyện tập dượt chung
 • Bài 21: Ôn tập dượt - Bảng đơn vị chức năng đo chừng dài
 • Bài 22: Ôn tập dượt - Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng
 • Bài 23: Luyện tập dượt - Bảng đơn vị chức năng đo lượng - chừng dài
 • Bài 24: Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
 • Bài 25
 • Bài 26: Luyện tập
 • Bài 27: Héc-ta
 • Bài 28: Luyện tập
 • Bài 29: Luyện tập dượt cộng đồng chương 1

1.2 VBT Toán lớp 5 chương 2

 • Giải Bài tập dượt trang 31, 32 SGK Toán 5: Luyện tập dượt cộng đồng chương 1
 • Bài 33: Khái niệm số thập phân (tiếp theo)
 • Bài 34: Hàng của số thập phân, phát âm ghi chép số thập phân
 • Bài 35: Luyện tập
 • Bài 36: Số thập phân bởi nhau
 • Bài 37: So sánh nhị số thập phân
 • Bài 38: Luyện tập
 • Bài 39: Luyện tập dượt chung
 • Bài 40: Viết những số đo chừng lâu năm bên dưới dạng số thập phân
 • Bài 41: Luyện tập
 • Bài 42: Viết những số đo lượng bên dưới dạng số thập phân
 • Bài 44: Luyện tập dượt chung
 • Bài 45: Luyện tập dượt chung
 • Bài 46: Luyện tập dượt chung
 • Bài 48: Cộng nhị số thập phân
 • Bài 50: Tổng nhiều số thập phân
 • Bài 51: Luyện tập dượt Tổng nhiều số thập phân
 • Bài 52: Trừ nhị số thập phân
 • Bài 53: Luyện tập dượt Trừ nhị số thập phân
 • Bài 54: Luyện tập dượt chung
 • Bài 55: Nhân một vài thập phân với một vài tự động nhiên
 • Bài 56: Nhân một vài thập phân với 10, 100, 1000
 • Bài 57: Luyện tập dượt
 • Bài 58: Nhân một vài thập phân với một vài thập phân
 • Bài 59: Luyện tập dượt
 • Bài 60: Luyện tập dượt (tiếp theo)
 • Bài 61: Luyện tập dượt chung
 • Bài 62: Luyện tập dượt cộng đồng (tiếp theo)
 • Bài 63: Chia một vài thập phân mang lại một vài tự động nhiên
 • Bài 64: Luyện tập dượt Chia một vài thập phân mang lại một vài đương nhiên
 • Bài 65: Chia một vài thập phân mang lại 10, 100, 1000
 • Bài 66: Chia một vài đương nhiên mang lại một vài đương nhiên nhưng mà thương tìm kiếm được là một vài thập phân
 • Bài 67: Luyện tập
 • Bài 68: Chia một vài đương nhiên mang lại một vài thập phân
 • Bài 69: Luyện tập dượt Chia một vài đương nhiên mang lại một vài thập phân
 • Bài 70: Chia một vài thập phân mang lại một vài thập phân
 • Bài 71: Luyện tập dượt Chia một vài thập phân mang lại một vài thập phân
 • Bài 72: Luyện tập dượt cộng đồng
 • Bài 73: Luyện tập dượt cộng đồng tiếp theo
 • Bài 74: Tỉ số phần trăm
 • Bài 75: Giải Toán về tỉ số phần trăm
 • Bài 76: Luyện tập dượt Giải Toán về tỉ số phần trăm
 • Bài 77: Giải Toán về tỉ số Phần Trăm (tiếp theo)
 • Bài 78: Luyện tập dượt Giải Toán về tỉ số Phần Trăm (tiếp theo)
 • Bài 79: Giải Toán về tỉ số Phần Trăm (tiếp theo)
 • Bài 80: Luyện tập dượt Giải Toán về tỉ số phần trăm
 • Bài 81: Luyện tập dượt chung
 • Bài 82: Luyện tập dượt cộng đồng (tiếp theo)
 • Bài 83: Giới thiệu PC tiếp thu
 • Bài 84: Sử dụng PC tiếp thu nhằm giải Toán về tỉ số Phần Trăm

2. Vở Bài tập dượt toán lớp 5 tập dượt 2

2.1 VBT Toán lớp 5 chương 3 - Phần hình học

 • Bài 85: Hình tam giác
 • Bài 86: Diện tích hình tam giác
 • Bài 87: Luyện tập dượt Diện tích hình tam giác
 • Bài 88: Luyện tập dượt chung
 • Bài 89: Tự đánh giá
 • Bài 90: Hình thang
 • Bài 91: Diện tích hình thang
 • Bài 92: Luyện tập dượt Diện tích hình thang
 • Bài 93: Luyện tập dượt cộng đồng
 • Bài 94: Hình tròn xoe. Đường tròn xoe
 • Bài 95: Chu vi hình tròn
 • Bài 96: Luyện tập dượt Chu vi hình tròn
 • Bài 97: Diện tích hình tròn
 • Bài 98: Luyện tập dượt Diện tích hình tròn
 • Bài 99: Luyện tập dượt cộng đồng diện tích S hình trụ, chu vi hình tròn
 • Bài 100: Giới thiệu biểu trang bị hình quạt
 • Bài 101: Luyện tập dượt về tính chất diện tích
 • Bài 102: Luyện tập dượt về tính chất diện tích S (tiếp theo)
 • Bài 103: Luyện tập dượt chung
 • Bài 104: Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phương
 • Bài 105: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình chữ nhật
 • Bài 106: Luyện tập dượt Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình chữ nhật
 • Bài 107: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương
 • Bài 108: Luyện tập
 • Bài 109: Luyện tập dượt chung
 • Bài 110: Thể tích của một hình
 • Bài 111: Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối
 • Bài 112: Mét khối
 • Bài 113: Luyện tập
 • Bài 114: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật
 • Bài 115: Thể tích hình lập phương
 • Bài 116: Luyện tập dượt chung
 • Bài 117: Luyện tập dượt cộng đồng (tiếp theo)
 • Bài 118: Giới thiệu hình trụ, ra mắt hình cầu
 • Bài 119: Luyện tập dượt cộng đồng chương 3
 • Bài 120: Luyện tập dượt cộng đồng chương 3
 • Bài 121: Tự kiểm tra

2.2 VBT Toán lớp 5 chương 4

 • Bài 122: Bảng đơn vị chức năng đo thời gian
 • Bài 123: Cộng số đo thời gian
 • Bài 124: Trừ số đo thời gian
 • Bài 125: Luyện tập dượt Cộng trừ số đo thời gian
 • Bài 126: Nhân số đo thời hạn với cùng một số
 • Bài 127: Chia số đo thời hạn cho 1 số
 • Bài 128: Luyện tập
 • Bài 129: Luyện tập dượt chung
 • Bài 131: Luyện tập dượt Vận tốc
 • Bài 130: Vận tốc
 • Bài 132: Quãng đường
 • Bài 133: Luyện tập dượt Quãng đường
 • Bài 134: Thời gian
 • Bài 135: Luyện tập dượt Thời gian
 • Bài 136: Luyện tập dượt cộng đồng số đo thời hạn, vận động đều
 • Bài 137: Luyện tập dượt chung
 • Bài 138: Luyện tập dượt cộng đồng chương 4

2.3 VBT Toán lớp 5 chương 5

 • Bài 139: Ôn tập dượt về số tự động nhiên
 • Bài 140: Ôn tập dượt về phân số
 • Bài 141: Ôn tập dượt về phân số (tiếp theo)
 • Bài 142: Ôn tập dượt về số thập phân
 • Bài 143: Ôn tập dượt về số thập phân (tiếp theo)
 • Bài 144: Ôn tập dượt đo chừng lâu năm và khối lượng
 • Bài 145: Ôn tập dượt đo chừng lâu năm và lượng (tiếp theo)
 • Bài 146: Ôn tập dượt về đo diện tích
 • Bài 147: Ôn tập dượt về đo thể tích
 • Bài 148: Ôn tập dượt về đo diện tích S và đo thể tích (tiếp theo)
 • Bài 149: Ôn tập dượt về đo thời gian
 • Bài 150: Phép cộng
 • Bài 151: Phép trừ
 • Bài 152: Luyện tập dượt Phép nằm trong, phép tắc trừ
 • Bài 153: Ôn tập dượt Phép nhân
 • Bài 154: Luyện tập dượt phép tắc nhân
 • Bài 155: Ôn tập dượt Phép chia
 • Bài 156: Luyện tập dượt Phép chia
 • Bài 157: Luyện tập
 • Bài 158: Ôn tập dượt về những phép tắc tính với số đo thời gian
 • Bài 159: Ôn tập dượt về tính chất chu vi, diện tích S một vài hình
 • Bài 160: Luyện tập dượt về tính chất chu vi, diện tích S một vài hình
 • Bài 161: Ôn tập dượt về tính chất diện tích S, thể tích một vài hình
 • Bài 162: Luyện tập dượt về tính chất diện tích S, thể tích một vài hình
 • Bài 163: Luyện tập dượt chung
 • Bài 164: Một số dạng Bài toán tiếp tục học
 • Bài 165: Luyện tập dượt một vài dạng Bài toán tiếp tục học
 • Bài 166: Luyện tập dượt Một số dạng Bài toán tiếp tục học
 • Bài 167: Luyện tập
 • Bài 168: Ôn tập dượt về biểu đồ
 • Bài 169: Luyện tập dượt chung
 • Bài 170: Luyện tập dượt chung
 • Bài 171: Luyện tập dượt chung
 • Bài 172: Luyện tập dượt chung
 • Bài 173: Luyện tập dượt chung
 • Bài 174: Luyện tập dượt chung
 • Bài 175: Tự kiểm tra

Đây là phân mục Vở Bài tập dượt Toán lớp 5 với chỉ dẫn giải Bài tập dượt, điều giải giành riêng cho môn học tập này. Hình như, những em học viên tự động ôn tập dượt bên trên nhà: Giải vở luyện Toán lớp 5. Để xem thêm điều tập dượt 1 và tập dượt 2, mời mọc chúng ta kích nhập title của từng bài xích tập mà bản thân cần thiết. Hy vọng rằng những các bạn sẽ lý tưởng với những điều giải hoặc nhưng mà công ty chúng tôi hỗ trợ mang lại cuốn sách Vở Bài tập dượt Toán lớp 5 của công ty chúng tôi.

Xem thêm: bài 23 trang 80 sgk toán 8 tập 1

Lưu ý: Để coi đầy đủ cỗ những dạng bài xích tập dượt trắc nghiệm của từng bài xích tập dượt nhập năm học tập. Các em học viên rèn luyện bên trên đây: Trắc nghiệm Toán lớp 5.

Xem thêm: giấy ủy quyền nhân bằng tốt nghiệp