đặc điểm nào sau đây có ở giảm phân mà không có ở nguyên phân

Câu hỏi:

01/08/2019 152,655

Bạn đang xem: đặc điểm nào sau đây có ở giảm phân mà không có ở nguyên phân

A. Xảy đi ra sự tiếp hợp ý và hoàn toàn có thể sở hữu hiện tượng kỳ lạ trao thay đổi chéo

Đáp án chủ yếu xác

B. Có sự phân loại của tế bào chất

D. NST tự động nhân song ở kì trung gian giảo trở nên những NST kép

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giảm phân chỉ xẩy ra ở loại tế bào nào là sau đây?

A. Tế bào sinh dưỡng

B. Tế bào giao phó tử

C. Tế bào sinh dục chín

D. Hợp tử

Câu 2:

Sự tiếp hợp ý và trao thay đổi chéo cánh NST ra mắt ở chu kì nào là vô hạn chế phân?

A. Kì đầu I

B. Kì thân thuộc I

C. Kì đầu II

D. Kì thân thuộc II

Câu 3:

Trong hạn chế phân, những NST xếp bên trên mặt mũi bằng phẳng xích đạo của thoi phân bào ở?

A. Kì thân thuộc I và kì sau I

B. Kì thân thuộc II và kì sau II

Xem thêm: lùn 1m50 cách phối đồ cho người lùn mập

C. Kì thân thuộc I và kì thân thuộc II

D. Cả A và C

Câu 4:

Ý nghĩa về mặt mũi DT của sự việc trao thay đổi chéo cánh NST là

A. Làm tăng con số NST vô tế bào

B. Tạo đi ra sự ổn định toan về vấn đề di truyền

C. Tạo đi ra nhiều loại giao phó tử, góp thêm phần dẫn đến sự phong phú và đa dạng sinh học

D. Duy trì tính đặc thù về cấu hình NST

Câu 5:

Phát biểu nào là tại đây trúng với việc phân li của những NST ở kì sau I của hạn chế phân?

A. Phân li những NST đơn

B. Phân li những NST kép, ko tách tâm động

C. NST chỉ dịch chuyển về 1 rất rất của tế bào

D. Tách tâm động rồi mới mẻ phân li

Câu 6:

Những tuyên bố nào là sau đó là đúng lúc nói đến hạn chế phân?

(1) Giai đoạn thực ra thực hiện giảm xuống 50% con số NST ở những tế bào con cái là hạn chế phân I

(2) Trong hạn chế phân sở hữu gấp đôi nhân song NST ở nhì kì trung gian

(3) Giảm phân sinh đi ra những tế bào con cái sở hữu con số NST giảm xuống 50% đối với tế bào mẹ

(4) Bốn tế bào con cái được sinh đi ra đều phải sở hữu n NST giống như nhau về cấu trúc

Những phương án vấn đáp trúng là

A. (1), (2)

B. (1), (3)

C. (1), (2), (3)

Xem thêm: các tập phim có sự tham gia của jung so min

TÀI LIỆU VIP VIETJACK