đặc điểm nào không có ở sinh trưởng thứ cấp

Câu hỏi:

11/09/2020 82,776

Bạn đang xem: đặc điểm nào không có ở sinh trưởng thứ cấp

A. Làm tăng độ dài rộng chiều ngang của cây

B. Diễn đi ra sinh hoạt của tầng sinh xấu xí.

C. Diễn đi ra cả ở cây một lá búp và cây nhị lá mầm

Đáp án chủ yếu xác

D. Diễn đi ra sinh hoạt của tế bào phân sinh mặt mũi.

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Lời giải:

Ở phát triển loại cấp cho ko ra mắt ở cây một lá búp.

Đáp án nên cần chọn là: C

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sinh trưởng sơ cấp cho của cây là:

A. Sự phát triển của thân ái và rễ theo hướng lâu năm vì thế sinh hoạt của tế bào phân sinh đỉnh.

B. Sự phát triển chiều lâu năm của cây vì thế sinh hoạt phân hoá của tế bào phân sinh đỉnh thân ái và đỉnh rễ ở cây một lá búp và cây nhị lá mầm

C. Sự phát triển chiều lâu năm của cây vì thế sinh hoạt vẹn toàn phân của tế bào phân sinh đỉnh thân ái và đỉnh rễ chỉ mất ở cây cây nhị lá búp.

D. Sự phát triển chiều lâu năm của cây vì thế sinh hoạt vẹn toàn phân của tế bào phân sinh đỉnh thân ái và đỉnh rễ chỉ mất ở cây cây một lá búp.

Câu 2:

Mô phân sinh đỉnh không tồn tại ở địa điểm này của cây?

A. Tại thân

B. Tại chồi nách

C. Tại đỉnh rễ

D. Tại chồi đỉnh

Câu 3:

Kết ngược của phát triển loại cấp

A. Làm mang đến cây to tát đi ra theo hướng ngang

Xem thêm: bài phát biểu đám cưới họ nhà gái

B. Làm đột biến cành mặt mũi và rễ nhánh

C. Làm mang đến cây đi ra hoa, tạo nên quả

D. Tất cả những biểu lộ trên

Câu 4:

Mô phân sinh ở thực vật là

A. Nhóm những tế bào ko phân hóa, tuy nhiên tài năng vẹn toàn phân vô cùng hạn chế

B. Nhóm những tế bào ko phân hóa, giữ vị tài năng vẹn toàn phân

C. Nhóm những tế bào ko phân hóa, rơi rụng dần dần tài năng vẹn toàn phân

D. Nhóm những tế bào phân hóa, thường xuyên hóa về chức năng

Câu 5:

Lấy tủy thực hiện tâm, sự phân bổ của mạch rây và mộc vô phát triển sơ cấp cho thế nào ?

A. Gỗ ở phía ngoài còn mạch rây nằm trong tầng sinh mạch

B. Gỗ và mạch rây nằm trong tầng sinh mạch

C. Gỗ ở phía vô còn mạch rây ở phía ngoài tầng sinh mạch

D. Gỗ và mạch rây ở phía ngoài tầng sinh mạch.

Câu 6:

Sinh trưởng sơ cấp cho xẩy ra ở?

A. Cây một lá búp và cây nhị lá mầm

B. Chỉ xẩy ra ở cây  nhị lá mầm

C. Cây một lá búp và phần thân ái non của cây nhị lá mầm

D. Cây nhị lá búp và phần thân ái non của cây một lá mầm

TÀI LIỆU VIP VIETJACK