công thức tính diện tích hình lập phương

Bạn đang được coi nội dung bài viết Công thức tính diện tích S hình lập phương, thể tích hình lập phương Cách tính Diện tích (S), Thể tích (V) hình lập phương bên trên Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn bạn rất có thể truy vấn thời gian nhanh vấn đề quan trọng bên trên phần mục lục nội dung bài viết phía bên dưới.

Cũng như là với hình trụ, hình lập phương của là 1 trong mô hình học tập không khí, chủ yếu chính vì thế vô nội dung bài viết này Cửa Hàng chúng tôi cũng tiếp tục reviews cho tới toàn bộ cả chúng ta tư liệu vè phương pháp tính diện tích S và thể tích của hình lập phương.

Bạn đang xem: công thức tính diện tích hình lập phương

Tài liệu này tiếp tục gồm những: Khái niệm về hình lập phương, Cách tính diện tích S, thể tích hình lập phương. Sau phía trên, Cửa Hàng chúng tôi van nài chào toàn bộ chúng ta nằm trong tìm hiểu thêm tư liệu.

Khái niệm về hình lập phương

Hình lập phương: là 1 trong khối nhiều diện đều tía chiều đem 6 mặt mày đều là hình vuông vắn, đem 12 cạnh đều nhau, 8 đỉnh, cứ 3 cạnh gặp gỡ nhau bên trên 1 đỉnh, đem 4 lối chéo cánh rời nhau bên trên một điểm. Khối lập phương là giao hội những điểm nằm bên cạnh vô và những điểm phía trên những mặt mày, cạnh, đỉnh này.

Công thức tính diện tích S hình lập phương, thể tích hình lập phương Cách tính Diện tích (S), Thể tích (V) hình lập phương

Cách tính Diện tích (S), Thể tích (V) hình lập phương

1. Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình lập phương

Để tính được diện tích S của hình lập phương, tao lấy bình phương của một cạnh của hình lập phương rồi tiếp sau đó nhân với 4.

S_{xq} = 4 times a^2

Xem thêm: cách làm chân ga ngâm sả ớt

Trong đó:

  • Sxq: Diện tích xung xung quanh của hình lập phương.
  • a: Số đo một cạnh của hình lập phương.

2. Công thức diện tích S toàn phần của hình lập phương

Muốn tính diện tích S toàn phần của hình lập phương thì tao tiếp tục lấy bình phương số đo một cạnh của hình lập phương, rồi nhân với 6.

S_{tp}=6times a^2

Trong đó:

  • Stp:Diện tích xung xung quanh của hình lập phương.
  • a: Số đo một cạnh của hình lập phương.

Cách tính thể tích hình lập phương

Thể tích của hình lập phương cạnh a tiếp tục bởi a nón 3 chuyến.

Xem thêm: cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ

V=atimes atimes a=a^3

Trong đó:

  • V: Thể tích của hình lập phương.
  • a: Số đo của một cạnh của hình lập phương.

Cảm ơn các bạn đang được coi nội dung bài viết Công thức tính diện tích S hình lập phương, thể tích hình lập phương Cách tính Diện tích (S), Thể tích (V) hình lập phương bên trên Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn bạn cũng có thể phản hồi, coi tăng những đọc thêm ở phía bên dưới và hy vọng rằng sẽ hỗ trợ ích cho chính mình những vấn đề thú vị.