chất phản ứng với dung dịch naoh tạo kết tủa là

NaOH có tên gọi là Natri hydroxit là một bazơ phổ biến và quan trọng trong hóa học. Có thể nhiều em đã biết về NaOH nhưng có thể chưa biết những chất tác dụng với NaOH tạo kết tủa. Bài viết này giúp học tốt Hóa học sẽ liệt kê những chất tạo kết tủa khi tác dụng với NaOH.

Những chất tác dụng với NaOH tạo kết tủa

Bạn đang xem: chất phản ứng với dung dịch naoh tạo kết tủa là

Chất tác dụng với NaOh tạo kết tủa

Hầu hết các kim loại hoạt động mạnh tác dụng với NaOH sẽ tạo kết tủa, các chất kết tủa khi phản ứng với NaOH là các hidroxit kim loại. Axit tác dụng với NaOH sẽ không tạo ra chất kết tủa vì đây là phản ứng trung hòa. Chỉ những kim loại như Đồng (Cu ) đứng sau H2 trong dãy điện hóa kim loại khi tác dụng với NaOH mới tạo ra chất kết tủa, những kim loại còn lại sẽ tạo ra sản phẩm không kết tủa.

Chất tác dụng với NaOH tạo kết tủa gồm: Fe, Al, Zn, Cu, Pb, Mg, Ca, Cu, FeCl3, FeCl2, Fe(NO3)3, FeSO4, CuSO4, ZnSO4, Al2(SO4)3, BaSO4, MgSO4, CaSO4.

1 – Phản ứng giữa NaOH với Al

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3, sản phẩm tạo thành là Al(OH)3 có kết tủa màu keo trắng.

Phản ứng đầy đủ: 2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na[Al(OH)4] + 3H2

Đây là phản ứng oxi hóa khử, Al tác dụng với (NaOH để tạo ra Al(OH)3 và H2. Hidroxit nhôm tiếp tục phản ứng với NaOH dư và nước để tạo thành muối natri của axit nhôm (Na[Al(OH)4]),.

2 – Phản ứng giữa NaOH với FeCl3

Sắt (III) clorua phản ứng với NaOH để tạo thành chất kết tủa là Fe(OH)3.

Phương trình phản ứng: FeCl3 + 3NaOH -> Fe(OH)3 + 3NaCl, chất kết tủa là Fe(OH)3

3 – Phản ứng giữa NaOH với Fe(NO3)3

Fe(NO3)3 tác dụng với NaOH để tạo ra chất kết tủa là Fe(OH)3 ( có màu đỏ).

4 – Phản ứng giữa NaOH với Fe hóa trị 3

Chất nào tác dụng với NaOh tạo thành chất kết tủa

Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3, chất kết tủa là Fe(OH)3 có màu đỏ

Phương trình phản ứng đầy đủ: 2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na[Al(OH)4] + 3H2

Al tác dụng NaOH tạo ra (Al(OH)3) và khí H2. Hidroxit nhôm sau đó phản ứng với NaOH dư và nước để tạo ra muối natri của axit nhôm (Na[Al(OH)4]).

Xem thêm: tài khoản định danh điện tử là gì

5 – Phản ứng giữa NaOH và Zn

Zn2+ + 2OH- → Zn(OH)2, chất kết tủa là Zn(OH)2 có màu keo trắng.

Phản ứng đầy đủ: Zn + 2NaOH → Na2ZnO2 + H2

6 – Phản ứng giữa  NaOH với FeCl2

2NaOH + FeCl2 → Fe(OH)2 + 2NaCl, chất kết tủa là Fe(OH)2 có màu trắng xanh

7 – Phản ứng giữa NaOH với Cu

2NaOH + Cu → Na2O + Cu(OH)2 + H2, chất kết tủa là Cu(OH)2 có màu xanh lơ.

8 – Phản ứng giữa NaOH với Ca

2NaOH + Ca → Ca(OH)2 + 2Na, chất kết tủa là Ca(OH)2 có màu trắng.

8 – Phản ứng giữa NaOH với Mg

Phương trình ion: Mg2+ + 2OH- → Mg(OH), chất kết tủa là Mg(OH) có màu trắng.

2NaOH + Mg → Mg(OH)2 + 2Na

9 – Phản ứng giữa Pb và NaOH

Pb2+ + 2OH- → Pb(OH)2, chất kết tủa là Pb(OH) có màu trắng.

Những chất hữu cơ tác dụng với NaOH tạo kết tủa

Có nhiều hợp chất hữu cơ khi tác dụng với dung dịch NaOH sẽ tạo thành chất kết tủa. Cụ thể chất tác dụng với naoh tạo kết tủa là: Glucozơ, fructozơ, protein và lipit.

Lời kết: Đây là những chất tác dụng với NaOh tạo kết tủa phổ biến và thông dụng nhất mà các em cần ghi nhớ.

Xem thêm: cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ