chất nào sau đây thuộc cùng dãy đồng đẳng với etilen

Câu hỏi:

04/07/2022 8,603

C. but -1- en.

Bạn đang xem: chất nào sau đây thuộc cùng dãy đồng đẳng với etilen

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án trúng là: C

Chất nằm trong phụ thuộc sản phẩm đồng đẳng với etilen là: but -1- en (CH2=CH–CH2–CH3)

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất này tại đây ko phản xạ được với AgNO3/NH3?

A. but-2-in.

B. propin.

C. but-1-in.

D. axetilen.

Câu 2:

Đặc điểm này sau đó là của hiđrocacbon no?

A. Có tối thiểu một vòng no.

B. Có tối thiểu một links song.

C. Chỉ sở hữu links song.

D. Chỉ sở hữu links đơn.

Câu 3:

Phản ứng hiđro hóa anken nằm trong loại phản xạ này bên dưới đây?

Xem thêm: hình xăm tôn ngộ không cưỡi kỳ lân

A. phản ứng nằm trong.

B. phản ứng phân diệt.

C. phản ứng tách.

D. phản ứng thế.

Câu 4:

Anken CH3-CH=CH-CH3 có thương hiệu là

A. metylprop-2-en.

B. but-2-en.

C. but-1-en.

D. but-3-en.

Câu 5:

Nung rét một lượng butan vào trong bình kín (với xúc tác mến hợp), chiếm được 0,47 mol láo ăn ý X bao gồm H2 và những hiđrocacbon mạch hở (CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8, C4H10). Cho toàn cỗ X vào trong bình chứa chấp hỗn hợp Br2 dư thì sở hữu tối nhiều a mol Br2 phản xạ, lượng bình tăng 9,52 gam và bay rời khỏi láo ăn ý khí Y. Đốt cháy trọn vẹn Y cần thiết vừa vặn đầy đủ 0,28 mol O2, chiếm được CO2 và H2O. Tìm độ quý hiếm của a.

Câu 6:

Etilen nằm trong ăn ý HBr hoàn toàn có thể dẫn đến tối nhiều từng nào thành phầm hữu cơ?

A. 3

B. 2

C. 0

Xem thêm: điểm chuẩn học viện cảnh sát 2022

D. 1

TÀI LIỆU VIP VIETJACK