chàng đội trưởng lãng mạn yêu quý

sender
(주)레진 엔터테인먼트
[Private] KR Sent on COUNTRY: KR 🇰🇷
recipient
Google LLC
[Private] Mountain View, CA, 94043, US
submitter
Google LLC
principal
(주)레진 엔터테인먼트

Bạn đang xem: chàng đội trưởng lãng mạn yêu quý

Other Entities:

 • Principal

Re: Unknown

Notice Type:
DMCA
 1. Copyright claim 1

  Kind of Work: Unspecified

  Description 레진 엔터테인먼트의 웹툰 서비스인 ‘레진코믹스’ 에서 제공되는 작품을 허가없이 무단으로 게시하고 있는 사이트가 구글 웹검색결과에 포함되어 레진 엔터테인먼트의 저작권을 침해하고 있습니다.

  Xem thêm: giấy ủy quyền nhân bằng tốt nghiệp

  Original URLs:

  1. www.lezhin.com - 2 URLs
  2. www.lezhinus.com - 1 URL

  Allegedly Infringing URLs:

  1. hacamchicac.com - 178 URLs
  2. hacamchicac.com.atlaq.com - 1 URL

  Click here to lớn request access and see full URLs.

  Xem thêm: tỏi mọc mầm có ăn được không

Jurisdictions
KR