bạn an đọc một cuốn sách trong 3 ngày. ngày thứ nhất đọc 1/3 số trang

Giải bài 5 trang 71 Toán 6 Cánh diều tập 2. Giải Toán 6 Bài tập cuối chương 5 Phân số và số thập phân

Bạn đang xem: bạn an đọc một cuốn sách trong 3 ngày. ngày thứ nhất đọc 1/3 số trang

Bạn Dũng đọc một quyển sách trong 3 ngày: ngày thứ nhất đọc được 1/3 số trang, ngày thứ hai đọc được 5/8 số trang còn lại, ngày thứ ba đọc nốt 30 trang cuối cùng. Quyển sách đó có bao nhiêu trang?

Gọi số trang của quyển sách là: x (x> 30)

Số trang bạn Dũng đọc được trong ngày 1 là:

Số trang còn lại sau ngày thứ nhất là:

Xem thêm: my sister...for you since yesterday

Số trang bạn Dũng đọc được trong ngày 2 là:

Số trang còn lại sau 2 ngày là:

Mà số trang bạn Dũng đọc được trong ngày 3 là 30 trang nên:

Vậy quyển sách đó có 120 trang.

 

Xem thêm: tài khoản định danh điện tử là gì