bài tập về gerund và infinitive có đáp án

Advertisement
5/5 - (1 bình chọn)

Bài trước Elight đang được ra mắt cho chính mình rất rất kỹ về kiểu cách dùng V-ing và to lớn V vô câu rồi. Nếu các bạn ko phát âm bài bác kỹ năng và kiến thức cơ thì nên quay trở lại và học tập trước nhé. Bài Các dạng thức V-ing và to lớn V vô giờ Anh.

Bài này tất cả chúng ta tiếp tục tiến bộ cho tới thực hiện phần rèn luyện nhằm đáp ứng tóm kiên cố kỹ năng và kiến thức nhé.

Bạn đang xem: bài tập về gerund và infinitive có đáp án

Bài 1: Chia động kể từ vô ngoặc

 1. I can’t imagine Peter _____ (go) by xe đạp.
 2. He agreed _____  (buy) a new xế hộp.
 3. The question is easy _____  (answer).
 4. The man asked bầm how _____  (get) to lớn the airport.
 5. I look forward to lớn _____  (see) you at the weekend.
 6. Are you thinking of _____  (visit) London?
 7. We decided _____  (run) through the forest.
 8. The teacher expected Sarah _____  (study) hard.
 9. She doesn’t mind _____  (work) the night shift.
 10. I learned _____  (ride) the xe đạp at the age of 5.

Đáp án: 

 1. going
 2. to buy
 3. to answer
 4. to get
 5. seeing
 6. visiting
 7. to run
 8. to study
 9. working
 10. to ride

 

Bài 2: Chia động kể từ ở vô ngoặc

 1. We decided _____  (buy) a new xế hộp.
 2. They’ve got some work _____  (do).
 3. Peter gave up _____  (smoke) .
 4. He’d lượt thích _____  (fly) an aeroplane.
 5. I enjoy _____  (write) picture postcards.
 6. Do you know what _____  (do) if there’s a fire in the shop?
 7. Avoid _____  (make) silly mistakes.
 8. My parents wanted bầm _____  (be) trang chính at 11 o’clock.
 9. I dream about _____  (build) a big house.
 10. I’m hoping _____  (see) Lisa.

Đáp án:

 1. to buy 
 2. to do 
 3. smoking
 4. to fly
 5. writing
 6. to do
 7. making
 8. to be
 9. building
 10. to see

Bài 3: Chia động kể từ ở vô ngoặc 

 1. The children prefer ( watch) TV to lớn ( read) books.
 2. The boys lượt thích ( play) games but hate ( do) lessons.
 3. Would you lượt thích ( go) now or shall we wait till the end?
 4. I can’t find my favorite book. You ( see) it?
 5. We used ( dream) of a television mix when we (be) small.
 6. Would you mind ( show ) bầm how ( send) an email?
 7. He always think about (go) swimming.
 8. She dislikes (do) a lot of housework.
 9. My children enjoy ( read) books.
 10. She looked forward to lớn (see) you.

Đáp án:

 1. watching – reading 
 2. playing – doing 
 3. to lớn go 
 4. have …seen 
 5. to lớn dream – were 
 6. showing – to lớn send 
 7. going 
 8. doing 
 9. reading 
 10. seeing

Bài 4: Chia động kể từ ở vô ngoặc

 1. They are used to lớn (prepare) new lessons.
 2. By ( work) day and night , he succeeded in ( finish) the job in time.
 3. His doctor advised him ( give) up ( smoke).
 4. Please stop (talk). We will stop (eat) lunch in ten minutes.
 5. Stop ( argue) and start( work).
 6. I lượt thích ( think) carefully about things before ( make) decision.
 7. Ask him ( come) in. Don`t keep him ( stand) at the door.
 8. Did you succeed in ( solve) the problem?
 9. Don’t forget ( lock) the door before (go) to lớn bed.
 10. Don’t try ( persuade) bầm . Nothing can make bầm ( change) my mind.

Đáp án: 

 1. preparing 
 2. working – finishing 
 3. to lớn give up – smoking 
 4. talking – to lớn eat
 5. arguing – to lớn work 
 6. to lớn think – making 
 7. to lớn come – standing 
 8. solving
 9. to lớn lock – going 
 10. to lớn persuade 

∠ Bài trước: Các dạng thức của “to V” và “V – ing” 

Để rèn luyện nhiều hơn thế nữa, chúng ta cũng có thể rinh cho bản thân sách giờ Anh cơ bản của Elight. Đây là cuốn sách tổ hợp không thiếu kỹ năng và kiến thức giờ Anh không chỉ là về ngữ pháp tuy nhiên còn là một kể từ vựng, phân phát âm, tiếp xúc. Sở sách bao gồm 2 cuốn, in màu sắc, đẹp mắt và cứng cáp, chắc hẳn rằng tiếp tục là kẻ các bạn sát cánh đồng hành hữu ích giúp đỡ bạn đoạt được giờ Anh.

Xem thêm: cách viết hồ sơ xin việc sơ yếu lý lịch

Sách Tiếng Anh Cơ Bản là cỗ học tập liệu độc quyền vì thế Elight xây cất, hỗ trợ không thiếu kỹ năng và kiến thức nền tảng giờ Anh bao hàm Phát Âm, Từ Vựng, Ngữ Pháp và suốt thời gian ôn luyện chuyên nghiệp hóa 4 khả năng Nghe, Nói, Đọc Viết.

Bộ sách này dành riêng cho:

☀ Học viên cần thiết học tập vững chãi nền tảng giờ Anh, phù phù hợp với từng độ tuổi.

☀ Học sinh, SV cần thiết tư liệu, suốt thời gian chi tiết nhằm ôn ganh đua vào cuối kỳ, những kì ganh đua vương quốc, TOEIC, B1…

☀ Học viên cần thiết xử lý điểm yếu kém về nghe thưa, kể từ vựng, hành động tự nhiên tiếp xúc Tiếng Anh.

Xem thêm: bói bài tarot về tiền bạc hôm nay

TỚI NHÀ SÁCH

 

 

Advertisement