a sense of là gì

Một số cơ hội dùng kể từ ‘SENSE’
– Đinh Thắng-

Bạn đang xem: a sense of là gì

Dưới đó là một vài ba cơ hội viết lách câu dùng kể từ SENSE bản thân mới nhất biên soạn được. quý khách nào là thấy tiện ích thì hoàn toàn có thể share hoặc nhằm lại comment nhé 🙂 Như vậy bản thân sở hữu động lực nhằm nối tiếp update và share tài liệu 😀

SENSE là 1 trong kể từ được dùng thật nhiều nhập văn học tập thuật. Cá nhân bản thân đặc trưng mến sử dụng kể từ này vì thế nó hoàn toàn có thể dùng để làm thay cho thế mang lại những kể từ đơn giản và giản dị như feel hoặc think.

Chú ý những động kể từ kèm theo sẽ tạo trở nên collocations 

A person can develop/feel/find a sense of ….. 

Something can give/bring/foster/instill a sense of …

VÍ DỤ 1

Thay vì thế nói 

Teachers should make sure (that) students feel enjoyable when studying all subjects. 

Có thể nói

Teachers should help students DEVELOP A SENSE OF ENJOYMENT in studying all subjects.

VÍ DỤ 2

Thay vì thế nhiều các bạn hoặc thưa là ‘a stable job’, nhiều tư liệu sách vở của Tây thông thường dùng
a sense of job security – cảm hứng sở hữu việc làm ổn định định 

Thay vì thế nói

Xem thêm: my sister...for you since yesterday

Most workers think that a stable job is very important

Có thể nói

For most workers, A SENSE OF JOB SECURITY is very important 😀 😀

VÍ DỤ 3

Khi nói tới tinh anh thần/bản sắc/lòng kiêu hãnh dân tộc bản địa, hoàn toàn có thể nói a sense of national identity/pride hoặc a sense of attachment lớn a country

Some songs can help (to) foster a sense of national pride in children. 

Teachers need to instill a sense of national pride in students 

Learning history can help to develop/build a sense of attachment lớn the country 😀 😀 😀Hy vọng là nhiều bạn cũng có thể vận dụng được ngay 🙂

 

 

Xem thêm: lùn 1m50 cách phối đồ cho người lùn mập